De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onbegrepen gedrag, kijken naar de mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onbegrepen gedrag, kijken naar de mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij meer dan 80% van de mensen met dementie komen één of meer vormen van onbegrepen gedrag voor (Zuidema, 2008). Dit is vaak reden voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Binnen Stichting Curamus heerst er veel onduidelijkheid omtrent het omgaan met het onbegrepen gedrag van de cliënten. Dit veroorzaakt gevoelens van onbegrip, maar ook onmacht. Aan de hand van deze signalen is de vraagstelling vormgegeven.
Vraagstelling:
Op welke manier kan Stichting Curamus de hulpverlening aan cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld, die extreme vormen van onbegrepen gedrag laten zien, verbeteren?
Er zijn vier deelvragen geformuleerd om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling.
Deelvragen:
- Biedt Stichting Curamus de juiste zorg voor cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld?
- In welke mate is er sprake van onbegrepen gedrag binnen Stichting Curamus?
- Biedt Stichting Curamus de juiste zorg voor cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld met onbegrepen gedrag?
- Kan Stichting Curamus leren van de handelingswijze binnen vergelijkbare instellingen?
Door het beantwoorden van de centrale vraag, wordt onderstaande doelstelling bereikt.
Doelstelling:
Aan de hand van de gevonden resultaten aanbevelingen doen, ten aanzien van mogelijke verbeteringen in de zorgverlening.
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft literatuuronderzoek plaats gevonden. Dit literatuuronderzoek had een onderzoekende functie, welke kennis is er al beschikbaar over ‘onbegrepen gedrag’? Verder is gekeken welke documentatie, beleidsrapporten en richtlijnen binnen de instelling relevant waren.
Met deze kennis zijn enquêtes opgesteld. De ondervraagden van deze enquête waren de niveau 2 helpende en niveau 3 verzorgenden.
Aan hand van de door bovenstaande onderzoeksmethoden verkregen data is er opnieuw gekeken naar de hoofdvraag en de deelvragen. Welke vragen zijn nog niet behandeld? Waar is een verdieping gepast en/of noodzakelijk?
De antwoorden op deze vragen zijn vergregen doormiddel van interviews.
Rekening houdend met álle partijen binnen dit onderzoek zijn, naast de niveau 3 verzorgenden óók de specialist oudergeneeskunde en de psycholoog geïnterviewd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersStichting Curamus
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk