De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Gewoon' in de eigen wijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Gewoon' in de eigen wijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens het onderzoek is onderzocht hoe participatiebevordering van leerlingen, binnen de eigen woonomgeving, kan worden bevorderd waardoor zij hun talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Bij dit onderzoek betreft het leerlingen van 6 tot en met 12 jaar die speciaal basisonderwijs volgen aan de Jan Nieuwenhuizen School (JNS) te Eindhoven.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van half gestructureerde interviews, participerende observatie, deskresearch en literatuuronderzoek. Voor het verkrijgen van informatie, door middel van de interviews en observaties, is er voornamelijk gekeken naar behoeften vanuit de leerlingen van de Jan Nieuwenhuizen School. Bij deskresearch is er onderzoek gedaan naar hoe de kinderen binnen de JNS zijn gediagnostiseerd. Daarnaast is er onderzocht hoe speciaal basis onderwijs (SBO) scholen binnen andere gemeenten omgaan met participatie van hun leerlingen in de eigen woonomgeving. Tijdens het literatuuronderzoek is er voornamelijk gekeken naar wat de diagnoses van de kinderen inhouden en wat het belang is van de kinderen om te participeren in de eigen woonomgeving.

Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat de leerlingen van de JNS behoefte hebben om na schooltijd mee te doen aan activiteiten, met name sportgerelateerd. Daarnaast geven de leerlingen aan dat ze op dit moment al actief zijn in de wijk, dit in tegenstelling tot wat professionals veronderstelden. Ouders zijn van mening dat de professionals van de JNS een adviserende rol aan kunnen nemen met betrekking tot het informeren van ouders en leerlingen over activiteiten in de wijk. Professionals staan open voor een adviserende rol. Echter dit zouden professionals alleen kunnen doen onder bepaalde voorwaarden zoals meer tijd en/of geld. Professionals geven ook aan dat het van belang is dat de ouderbetrokkenheid wordt vergroot vanwege de sleutelrol van ouders. Professionals staan er voor open om samen te werken met SPIL: 'Spelen, Integreren, Leren' een alomvattend concept voor peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg in Eindhoven (SPIL, 2009). Samenwerking tussen de JNS en het kinderwerk kan hierdoor worden verbeterd. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er op dit moment maar weinig gebruik wordt gemaakt van activiteiten die georganiseerd worden door Welzijn Eindhoven. Factoren die participatie binnen de eigen woonomgeving belemmeren zijn de overstap naar het SBO, het onbegrip tussen wijkbewoners en kinderen, beperkte vervoersmogelijkheden en de begintijden van activiteiten. Een mogelijke bevorderende factor is dat zowel ouders als professionals het belang van participatie erkennen.

Op basis van de resultaten zijn er aanbevelingen opgesteld voor de JNS. Hierbij is gedacht aan een topoi-training voor docenten en het vergroten van de ouderbetrokkenheid. De aanbevelingen zijn op microniveau uitgewerkt. De JNS heeft als vraag gesteld of er in het onderzoek gekeken kon worden naar realistische en praktische handreikingen waardoor ze aan het probleem in de wijk konden werken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerSaltoschool Jan Nieuwenhuizen
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk