De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Koppeling Siemens S5 PLC systeem op PCS-7 visualisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Koppeling Siemens S5 PLC systeem op PCS-7 visualisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdracht houdt in het maken van een koppeling tussen een Siemens S5 systeem en een Siemens PCS-7 systeem, waarbij de oude visualisatie van Coros wordt vervangen. Om deze koppeling te creëren zal er een module geplaatst worden in de S5. Deze module zal via Ethernet gaan
communiceren met het PCS-7 systeem.
Bij de start van het project wordt een architectuur geschetst van de bestaande toepassing en van de beoogde oplossingen. Dit is nodig om een goede keuze te maken tussen de communicatie modules
en de verschillende protocollen. Om deze keuze te maken is gebruik gemaakt van tabellen waarin alle aspecten van de verschillende opties beschreven zijn, waaruit eenvoudig de beste oplossing
gekozen kan worden. Hieruit is er een keuze gemaakt voor de module, dit is de Softing S5 TCP/IP100 geworden. Dit is een module met 4 ethernet poorten en deze dient geplaatst te worden in het S5
rack.
Een 2e aspect is de keuze voor de koppeling aan de PCS-7 kant. Hierbij was de keuze tussen de koppeling aan het Automation Station(AS) of de Operation Station(OS). De eerste keuze was om het
systeem te koppelen aan het AS station. Na het testen van deze koppeling, ben ik tot de ontdekking gekomen dat er voor deze koppelingen vele aanpassingen gedaan dienen te worden in het bestaande
systeem. Dit is niet mogelijke aangezien het geheugen van de S5 bijna voor 100% in gebruik is.
Vervolgens is toen een prototype opgezet met de andere optie: de koppeling aan het OS station.
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een Fetch/Write functie, en daardoor is de aanpassing in de S5 gering.
Na de geslaagde test met het prototype is een standaard instructie geschreven voor het maken van de koppeling van de S5 met een Softing S5-TCP/IP100 met de OS-station van een PCS-7 systeem.
De inhoud van de standaard instructie voor het omzetten van de visualisatie is:
 Een methode om zoveel mogelijk van de benodigde informatie uit de bestaande software te
halen.
 Definitie van de informatie die met interview technieken achterhaald moeten worden.
Hierbij gaat het de werking van de functietoetsen, kleurwijzingen van actieve componenten,
de koppeling tussen de meetgegevens, en de weergave van de stappen.
 De mogelijkheid om wijzigingen of extra wensen te implementeren.
 Definitie van een set regels om de lay-out van de nieuwe visualisatie te optimaliseren. Hierbij
is bij de lay-out rekening gehouden met kruisende lijnen, en gekoppelde meetgegevens aan
een component.
 Een omschrijving van de technische architectuur om de communicatie werkend te krijgen.
Al deze informatie is beschreven en samengevat tot een generieke handleiding. Met deze handleiding kan er een goede keuze worden gemaakt voor de module, koppeling en een protocol.
Het achterhalen van de benodigde gegevens voor het maken van de nieuwe visualisatie, het plaatsen van de CP en het aanpassen van de S5 wordt hierin beschreven. Daarnaast zijn opgenomen het
maken van de koppeling in WinCC, met het toevoegen van de tags en het maken van scripts.
De presentatie van de generieke handleiding binnen M+W wordt gerealiseerd, een datum hiervoor is gepland.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATM Academie voor Technologie en Management
PartnersM+W Proces Automation
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk