De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gevoeligheidsanalyse van windroosbijdragen berekeningen bij industriegebied Moerdijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gevoeligheidsanalyse van windroosbijdragen berekeningen bij industriegebied Moerdijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij industriegebied Moerdijk staan luchtmeetstations waarmee de luchtkwaliteit wordt gemeten. Deze metingen worden gebruikt om te achterhalen wat de invloed is van het industrieterrein op de luchtkwaliteit in de woonkern van Moerdijk. Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage NO2, PM10 en benzeen. Door zogenaamde windroosanalyses kan de invloed c.q. de bijdrage van het industrieterrein worden bepaald. Deze is sterk afhankelijk van de bronbijdrage van het industrieterrein maar ook van meteorologische omstandigheden. Van de jaren 2008, 2009 en 2010 zijn inmiddels rapporten geschreven en bijdragen bepaald. Hieruit is naar voren gekomen dat enkele uitgangspunten welke zijn gehanteerd en de representativiteit van de gebruikte data onvoldoende zijn onderzocht. Om antwoord te geven op de vraag of de huidige gekozen uitgangspunten en gebruikte data representatief zijn voor de jaargemiddelde situatie, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Van de uitgangspunten zijn verschillende subdatasets gemaakt welke zijn doorgerekend om meer inzicht te krijgen op het effect ervan. Naast de technische werkzaamheden is er ook een literatuurstudie uitgevoerd waarin de twee meetlocaties zijn vergeleken. Opvallend is dat er in de lente telkens de minste bijdrage van het industrieterrein blijkt te zijn. Daarnaast is er bij hogere windsnelheden een grotere bijdrage dan bij lage windsnelheden en ook blijkt de bijdrage overdag hoger te zijn dan 's nachts. Op de locaties Fijnaart en Moerdijk wordt met dezelfde meetmethoden en meetapparatuur gemeten. Alle instellingen staan hetzelfde afgesteld. De kalibratiefunctie die wordt uitgevoerd op de ruwe meetdata is echter monitor afhankelijk.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de huidige opzet, gekozen uitgangspunten en data een voldoende representatief beeld geven van de jaargemiddelde situatie. Wanneer de metingen van de uren met een windsnelheid minder dan 1 meter per seconde mee zouden worden genomen in de jaarlijkse windroosanalyses heeft dit zo goed als geen effect. De lage NO2 bijdrage in de lente komt doordat in de lente telkens het minst vaak de wind uit de windhoek 200 - 290˚ komt. Dit is de windhoek waarbij het industrieterrein Moerdijk bovenwinds ligt ten opzichte van het meetpunt in Moerdijk. Het tegenovergestelde geldt voor de uren met hoge windsnelheden. Tijdens deze uren, waarin de wind wel vaak uit de richting van het industrieterrein komt, is de bijdrage het hoogst. Ook het concentratieverschil tussen Moerdijk en Fijnaart wordt groter wanneer de windsnelheid toeneemt terwijl de gemiddelde concentratie afneemt. De monitorafhankelijk kalibratiefunctie zorgt ervoor dat de meetwaarden in Fijnaart de laatste jaren naar boven is bijgesteld. Het verschil dat dit veroorzaakt tussen de meetwaarden van Moerdijk en Fijnaart valt echter binnen de toegestane meetnauwkeurig en is daardoor niet significant.

In Zuidwest-Brabant, op de meetstations Woensdrecht en Ossendrecht, worden ook windroosanalyses uitgevoerd. Hier worden metingen van verschillende meetnetten met elkaar vergeleken. Om te kunnen bepalen of hier geen foutieve conclusies worden getrokken ten gevolge van systematische meetverschillen zouden de meetmethoden en meetapparatuur van deze meetnetten met elkaar vergeleken moeten worden. Ook dit kan een onderwerp voor een vervolgstudie zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerProvincie Noord-Brabant, s' Hertogenbosch; bureau Milieubeheer
Datum2012-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk