De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zuidelijke Randweg te Schijndel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zuidelijke Randweg te Schijndel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

DOELSTELLING
Door de toename van verkeersstromen tussen Boxtel en Veghel, met de route door de kom van Schijndel, ziet de provincie een nieuwe verbinding tussen de Boxtelseweg en de Rooiseweg genoodzaakt. Deze nieuwe verbinding, de "Zuidelijke Randweg", dient voor een betere verkeersstroom te zorgen.
In deze studie is een voorontwerp gemaakt waarbij de nadruk lag op de tracékeuze, omdat er veel aspecten spelen in het gebied waar rekening gehouden moet worden.

AANPAK
De belangrijkste dwangpunten in het projectgebied zijn de Groene Hoofdstructuur(GHS), cultuurhistorische waarden, vogelbeschermingsgebieden, waterwingebieden en ecologische verbindingszones. Deze dwangpunten hebben een verschil in prioriteit. Er is de volgende volgorde van prioriteit aangehouden: GHS, waterwingebied, vogelbeschermingsgebied, gronden met cultuurhistorische waarden en de gemeente Sint-Oedenrode. In het voorkeursalternatief ligt de nadruk op de milieuaspecten. Zo doorkruist het voorkeursalternatief de GHS en het waterwingebied. Het doorkruisen van de GHS en de gronden met cultuurhistorische waarden moet gebeuren indien men een "Zuidelijke Randweg" wil ontwerpen. Het doorkruisen van het waterwingebied heeft als voordeel dat de aansluiting van de "Zuidelijke Randweg" op de Boxtelseweg gunstiger is. Bovendien worden de huidige kavels zo min mogelijk aangetast. De ecologische verbindingszones worden doorkruist door het tracé en hiervoor worden voorzieningen getroffen om de verbindingen in stand te houden. Het vogelbeschermingsgebied wordt in tweeën gedeeld door het tracé en zal zijn huidige functie behouden. Het tracé sluit aan op grondgebied van gemeente Sint-Oedenrode, deze zal hierbij gebaat zijn. Uiteraard moet in het vervolgtraject nadrukkelijk overleg worden gevoerd over deze onderwerpen.

RESULTATEN
Het tracé is uitgewerkt conform het Duurzaam Veilig-principe. Het is een gebiedsontsluitingsweg type II geworden met 2 x 1 rijstroken, met een standaard dwarsprofiel. De aansluitingen bij de Boxtelseweg en de Rooiseweg worden uitgevoerd in rotondes, dit is veiliger voor het grote aantal fietsers die gebruik maken van de twee aansluitingen.
De meerwaarde van deze studie is gelegen in het inzichtelijk maken van alle aandachtspunten die bij het ontwerp komen kijken en de gevolgen voor het tracé wanneer bepaalde aandachtspunten geaccentueerd worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnerGemeente Schijndel
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk