De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet kijken naar het onbereikbare, maar naar al wat nog mogelijk is!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Niet kijken naar het onbereikbare, maar naar al wat nog mogelijk is!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoeksrapport geeft de resultaten weer van het afstudeeronderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van De Pompestichting te Vught. De Pompestichting te Vught biedt langdurige forensische psychiatrische zorg (lfpz) aan tbs-gestelden, binnen de muren van de PI Vught. Bij de Pompestichting staat voorop dat de delictrisico's onder controle moeten blijven, maar daarnaast wordt er gekeken hoe ze de situatie zo humaan mogelijk kunnen maken en de kwaliteit van het leven kunnen bevorderen voor de bewoners. De aanleiding van de opdracht komt uit een eerder onderzoek, wat is gehouden binnen deze setting. Uit dit vooronderzoek kwam naar voren dat de behandelaars en de zorgmanagers aangeven dat er binnen de lfpz met de rehabilitatiemethode gewerkt wordt, maar dat de werknemers op de werkvloer hier onvoldoende bekend mee zijn. Met onvoldoende wordt bedoeld dat de werknemers aangeven dat ze niet weten wat de rehabilitatiemethode inhoudt en hoe ze die kunnen toepassen in de praktijk. Vanuit deze gegevens is de volgende probleemstelling geformuleerd voor het onderzoek: "Hoe kan de Pompestichting binnen de langdurig forensisch psychiatrische zorg vorm en inhoud geven aan de door hun geformuleerde visie omtrent rehabilitatie?" De doelstelling van het onderzoek is om de kwaliteit van de zorg binnen de langdurige forensische psychiatrische zorg te verbeteren, door middel van de implementatie van de rehabilitatietheorie. De probleemstelling is beantwoord door middel van onder andere literatuuronderzoek naar de rehabilitatietheorie van Boston. Voor de Rehabilitatiemethode van Boston is gekozen omdat deze methode het beste blijkt te passen binnen de langdurige forensische psychiatrische zorg. Dit blijkt uit vooronderzoek door de Pompestichting. Vanuit hier is er gekeken naar de aspecten van de rehabilitatietheorie van Boston. Hieruit kwam naar voren dat de aspecten presentiebenadering, vaardigheden en de attitude van de sociotherapeutische medewerker het beste bij deze setting en doelgroep passen. Hierna zijn er interviews afgenomen met de sociotherapeutische medewerkers, om te toetsen welke aspecten van de rehabilitatietheorie al gebruikt worden en hoe deze gebruikt worden door de sociotherapeutische medewerkers. Uit de interviews is gebleken dat de sociotherapeutische medewerkers geen weet hebben van wat de rehabilitatietheorie inhoudt en hoe hiermee gewerkt kan worden. Daarnaast is gebleken dat de sociotherepeutische medewerkers alle aspecten van de rehabilitatietheorie gebruiken op dit moment, maar dat ze de focus verkeerd leggen. Het is daarom aan te bevelen om de medewerkers informatie te geven over de rehabilitatietheorie door middel van een presentatie ondersteund met een reader en praktijkgerichte casuïstiek. Hierdoor kunnen de sociotherapeutische medewerkers hun handelen aanpassen, waardoor de bewoners binnen de langdurige forensische psychiatrische zorg zich optimaler kunnen ontwikkelen en hierdoor een betere kwaliteit van leven kunnen hebben. De resultaten van de interviews en het literatuuronderzoek zijn met elkaar vergeleken en vanuit hier is er een product ontworpen. Het product is een reader; in deze reader is de theorie over de rehabilitatietheorie, de bijbehorende werkhouding en een werkmodel ondersteunt met casuïstiek opgenomen. De reader geeft de sociotherapeutische medewerkers informatie over de rehabilitatiemethode en hoe deze toe te passen is op de werkvloer. Deze reader is te vinden in deel 2 van het onderzoeksrapport.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersPompestichting, PI Vught
Datum2011-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk