De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbetering Digitaal Dagboek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verbetering Digitaal Dagboek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de opleiding HBO Informatica aan de Avans Hogeschool af te ronden
moet er in het 4de leerjaar een afstudeerproject bij een bedrijf worden
gedaan. Ik heb deze afstudeeropdracht bij het bedrijf Visser & Smit Hanab
uitgevoerd. Visser & Smit Hanab is een toonaangevend bedrijf op het
gebied van boven en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur ten
behoeve van energie, water en communicatie en de daaraan verbonden
installaties.
Het project dat ik heb uitgevoerd is "Verbetering Digitaal Dagboek".
Wat is het Digitaal Dagboek?
Het Digitaal Dagboek is ontstaan vanuit de gedachte om het dagboek van
de uitvoerder / projectleider te digitaliseren. In dit dagboek worden de
gewerkte uren of verplichtingen van de interne en externe
projectmedewerkers vermeld. Het registreren van deze uren of
verplichtingen is gedigitaliseerd en als functionaliteit ondergebracht binnen
het ERP systeem Metacom. Hiermee is een efficiencyslag gerealiseerd
binnen het proces rondom verplichtingenregistratie en worden nog te
verwachten kosten geregistreerd op het project en is ten allen tijde inzicht
in de actuele kosten.
Uiteindelijk is het "Digitaal Dagboek" een begrip geworden binnen de
organisatie Visser & Smit Hanab. Het is uitgebreid met de meest
voorkomende administratieve activiteiten van een uitvoerder / projectleider
namelijk het maken van bestellingen, het registreren van productie en het
registreren van meerwerk. Hiermee wordt de uitvoerder / projectleider een
toepassing in handen gegeven dat altijd de actuele financiële stand van
zaken inzichtelijk zijn rondom zijn of haar project(en).
Het probleem dat ontstaan is, dat het Digitaal Dagboek in zijn huidige
vorm niet optimaal gebruikt wordt. Omdat het nu niet optimaal wordt
gebruikt hebben de administrateurs van Visser & Smit Hanab elke periode
moeite om de financiële stand van zaken van de projecten te actualiseren.
Als dit niet verbeterd wordt, kan dit als gevolg hebben, dat er projecten
verliesgevend zijn en dat dit ook voor de organisatie problemen oplevert.
De oplossing voor dit probleem is het ontwikkelen van een webomgeving.
Om de webomgeving te laten slagen zal er goed gekeken moeten worden
waarom de huidige situatie nu niet optimaal wordt gebruikt. Hiervoor zijn
er tijdens de afstudeerperiode met een 10 tal projectmedewerkers
interviews gehouden. In deze interviews is gevraagd hoe de
projectmedewerker de huidige situatie ervaart, wat hij van de
gebruiksvriendelijkheid van het Digitaal Dagboek vind, hoe de verbinding
op de projectlocatie met het kantoor is. Tenslotte is er nog gevraagd wat
de projectmedewerker vind van de voorgelegde nieuwe situatie.
In de webomgeving zullen 5 modules worden aangeboden. De
webomgeving zal doormiddel van webservice een ontsluiting krijgen met
het ERP systeem Metacom.
De eerste module is het bestellen van Materieel en Materiaal (hierna te
noemen als middel) voor het project bij het magazijn.
_________________________________________________________________________________________________
Johan Regeer Eindverslag Visser & Smit Hanab
6
Om dit te ontwerpen is er voor Visser & Smit Hanab en de leverancier van
het ERP-systeem een Functioneel Ontwerp opgesteld. Hierin zijn de
schermen van de module beschreven met de velden die worden gebruikt.
De toegepaste ontwikkelmethode op dit project is de DSDM methode. De
reden waarom ik deze methode gekozen heb is dat de gebruikers er dicht
betrokken bij zijn, het project in verschillende iteraties kan opdelen en snel
functionaliteit wordt opgeleverd.
De eerste 3 modules van de webomgeving worden tijdens dit project
ontwikkelt, dit vanwege de beperkte project tijd van een half jaar.
De webomgeving zal geprogrammeerd worden in de programmeertalen
ASP.Net en VB.net.
Uiteindelijk is het ontwikkelen en bouwen van 1 module maar gelukt. Dit
kwam doordat het inplannen van de interviews langer duurde dan gepland
en het maken van het Functioneel Ontwerp voor de leverancier langer
heeft geduurd doordat niet gelijk duidelijk was hoe de leverancier dit
aangeleverd wilde hebben. Het ontwikkelen van de webservice door de
leverancier kost meer tijd omdat er beperkte ontwikkel capaciteit is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIM Academie voor ICT en Media
PartnersVisser & Smit Hanab
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk