De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"In een keer heb je met een mens te makan met emoties"

Autisme en seksualiteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"In een keer heb je met een mens te makan met emoties"

Autisme en seksualiteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoe staan mensen met autisme tegenover seksuele relaties? Dit is een vraag die alleen mensen met autisme zelf kunnen beantwoorden. In de literatuur worden de moeilijkheden die mensen met autisme op het gebied van seksualiteit ervaren, voornamelijk aan wetenschappelijke theorieën en modellen gekoppeld. Deze informatie berust enkel op wetenschappelijke kennis en er wordt in de literatuur weinig aandacht besteedt aan de belevingswereld van mensen met autisme.

In dit onderzoeksrapport wordt inzicht gegeven in meningen, visies, standpunten en ervaringen van mensen met autisme over het onderwerp seksuele relaties. Het onderzoek heeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens opgeleverd. De uitkomsten hiervan geven ons meer inzicht in de belevingswereld van mensen met autisme rondom het onderwerp seksualiteit. De gekozen onderzoeksmethode, Q-methodologie, geef een beeld van groepen respondenten. Deze groepen worden verder in het verslag clusters genoemd. In dit onderzoek worden er drie clusters van elkaar onderscheiden. De meest opvallende conclusies zullen hieronder kort worden omschreven.

De clusters zijn gevormd op basis van kenmerkende en onderscheidende uitspraken. Cluster A acht veilig vrijen bijvoorbeeld erg belangrijk en vindt het niet ongemakkelijk en/of schaamtevol om over seks en intimiteit te praten. Ook is cluster A niet bang om te worden afgewezen bij het stellen van duidelijke grenzen. Cluster B hecht veel waarde aan openheid, eerlijkheid en vertrouwen en vindt het belangrijk om zichzelf veilig te voelen in een relatie. Daarnaast durft cluster B zelf het initiatief te nemen op het gebied van seks en wordt experimenteren met seks niet uitgesloten. Cluster C heeft een wat meer afwachtende en gereserveerde houding ten opzichte van seksuele relaties en is erg voorzichtig bij het aangaan van een seksuele relatie.

Ten slotte is uit de resultaten naar voren gekomen dat mensen met autisme specifieke begeleiding missen bij het ontwikkelen van een seksuele relatie en dat het een misvatting is dat mensen met autisme weinig verlangen naar een complete relatie inclusief seks en intimiteit.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk