De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

eCoach voor de BeweegKuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

eCoach voor de BeweegKuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland hebben veel mensen overgewicht (BMI > 25kg/m2) of ernstig overgewicht (obesitas) (BMI > 30kg/m2). Mensen met overgewicht of obesitas hebben een grotere kans op het ontwikkelen van extra risicofactoren, waaronder het krijgen van ziekten, met name Diabetes Mellitus type 2.

Het NISB werkt aan de ontwikkeling en invoering van de BeweegKuur. Dit gebeurt met subsidie van het ministerie van VWS in de periode van 2007 tot en met 2012. De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2. Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het volhouden van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering.

De bedoeling is om de interventie per 1 januari 2012 op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt landelijk gedekt. Per 1 januari 2012 is de BeweegKuur dan beschikbaar voor iedereen die in de doelgroep valt. VWS heeft wel twee eisen gesteld aan de BeweegKuur voordat het in het basispakket opgenomen kan worden. Ten eerste dienen de zorgverleners die betrokken zijn bij de BeweegKuur de toestroom van cliënten, die vergroot zal worden wanneer deze volledig wordt vergoed, kunnen opvangen. De tweede eis is dat deelnemers na afloop van de BeweegKuur zelfstandig de aangenomen gezonde leefstijl kunnen voortzetten. Hiervoor heeft de NISB TNO benaderd. Met de kennis die TNO bezit kan een eCoach voor de BeweegKuur worden ontwikkeld.

In de huidige markt is de eCoach geen nieuw concept meer, echter is de invulling daarvan wel vernieuwend. Het verschil met de huidige interventies en de eCoach van de BeweegKuur is dat de huidige interventies tot nu toe redelijk oppervlakkig zijn, weinig diepgang tonen en stimuleren de deelnemer niet om zelf na te denken.

Om tot de eCoach te komen wordt er gewerkt volgens de Cognitieve Engineering aanpak. De Cognitieve Engineering aanpak, de toepassing van cognitieve psychologie en menselijke factoren, beslaat een onderzoek waarbij diverse actoren een rol spelen en daarom is deze methodologie geschikt. De stappen die ondernomen zijn; de domein analyse, een eCoach onderzoek, het opstellen van ontwerpspecificaties, de uitwerking van de ontwerpspecificaties en de vormgeving van de eCoach. Na het doorlopen van deze stappen ligt er een basispakket van eCoach eisen waarmee de demonstratie ontwikkeld kan worden.

Omdat het van belang is de eCoach af te stemmen op de behoeften van de gebruikers en zorgverleners die aan de BeweegKuur deelnemen, is er door TNO onderzoek gedaan naar hoe de eCoach toegepast kan worden binnen de BeweegKuur. Dit houdt in dat de onderwerpen persoonskenmerken, zelfbeschikkingstheorie en sociaal cognitieve leertheorie hiervoor zijn onderzocht..

Door middel van focusgroepen is er nieuwe input binnen gekomen voor de verdere ontwikkeling van de eCoach. Tevens zijn een viertiental huidige interventies gerankt op de aspecten inzicht in je eigen gezondheid, het nemen van geïnformeerde beslissingen, het ontwikkelen van zelfmanagement gewoonten en het betrekken van je omgeving bij zelfmanagement. Deze aspecten moet een eCoach bezitten om de deelnemer goed te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Om de input om te zetten in ontwerpspecificaties worden een aantal zaken uitgewerkt om uiteindelijk tot een duidelijke weergave te komen van de gewenste functionaliteiten voor de eCoach. Hiervoor zijn de volgende punten uitgewerkt: probleemscenario's, use cases, claims, vereisten en kernfunctionaliteiten. Wanneer deze zaken zijn uitgewerkt, kan er verder worden gegaan met de ontwerpspecificaties. Deze specificaties omschrijven de daadwerkelijke functies die de eCoach zal bezitten. Wanneer de specificaties tot in details zijn uitgeschreven, is er gestart met de vormgeving van de eCoach. De eCoach moet een gebruikersinterface krijgen die eenvoudig in gebruik is en er moet tevens aan de wensen van de doelgroep worden voldaan.

Vervolgens is er gestart worden met het prototypen. Bij afronding van de prototyping fase is er een demonstratie van de eCoach voor de BeweegKuur opgeleverd. Dit betekent dat de verschillende pagina's kunnen worden bekeken en kunnen worden gebruikt zonder dat er iets geregistreerd wordt. Wel kan hierdoor een compleet beeld verkregen worden van hoe de eCoach gebruikt kan worden.

Om de demonstratie van de eCoach te evalueren is er gekozen voor een online enquête. Allereerst is de populatie (N=13) onderverdeeld in drie BMI klassen, namelijk BMI <25, BMI 25-30 en BMI >30. Vervolgens zijn de vragen onderverdeeld in drie categorieën, namelijk zelf management, inzicht en ondersteuning. Er is gekozen voor deze aspecten om zo te kunnen zien of de eCoach op het desbetreffende gebied minder goed scoort en/of een bepaalde BMI klasse dit aspect anders benaderd. Als laatste zijn er nog vragen gesteld over de gebruiksvriendelijkheid van de eCoach en of er functionaliteiten ontbreken. Uiteindelijk wordt de enquête door de respondent afgesloten met een algemeen cijfer dat betrekking heeft op de hele eCoach. De resultaten laten zien dat het prototype positief is ontvangen bij de respondenten.

Naar aanleiding van de resultaten kan gezegd worden dat de eCoach een bijdrage kan leveren in de huidige situatie doordat het een gebruiksvriendelijke interface heeft die met zijn inhoud de gebruiker op alle mogelijke gebieden kan ondersteunen. Dankzij het grondige onderzoek waarbij naar alle factoren is gekeken die ook maar enige invloed hebben op het proces dat de gebruiker doorloopt om zijn opgestelde doel te realiseren, kan er gezegd worden dat deze eCoach kan voldoen aan de gebruikersbehoeften van dit moment. Het resultaat wat bereikt wordt wanneer de gebruiker de eCoach gaat gebruiken kan als volgt omschreven worden; de gebruiker zit lekkerder in zijn vel, heeft meer grip op het managen van zijn dagelijks leven en daarbij kan de gebruiker met de persoonlijke ondersteuning die de eCoach biedt, zijn opgestelde doel(en) behalen. De verwachting is dat dit zal bijdragen aan een verbetering van de situatie die tot op heden heeft plaatsgevonden. De eCoach zorgt voor een laagdrempelige interactie waarbij het percentage deelnemers dat stopt met de BeweegKuur verlaagd kan worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATM Academie voor Technologie en Management
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk