De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Buitenlandstage: bijdrage aan je beroepsontwikkeling?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Buitenlandstage: bijdrage aan je beroepsontwikkeling?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het gevolg van een buitenlandstage voor de beroepsontwikkeling van een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) is de centrale vraagstelling in dit onderzoek. De onvoldoende beroepsmatige ontwikkeling is het meest gebruikte tegenargument in de discussie over praktijkstages in het buitenland. Door het onderzoeken van deze twijfel kan het gevolg van een buitenlandstage aangeduid worden, zodat deze te verantwoorden is binnen de academie voor Sociale Studies te 's- Hertogenbosch.

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek. Deze zijn ontleend aan de in april 2011 gehouden interviews onder afgestudeerde SPH'ers. Het betreft afgestudeerden van een beperkt aantal hogescholen. Deze onderzoekspopulatie bestaat uit vijftien afgestudeerde SPH'ers die minimaal vijf jaar geleden zijn afgestudeerd en tijdens de studie SPH een praktijkstage in het buitenland hebben gelopen van minimaal 5 maanden.

Onderzoeksmethoden die gebruikt worden, zijn de literatuurstudie en de interviews met alumni SPH'ers. Aan de hand van half-gestructureerde vragenlijsten en met gebruikmaking van het vierpuntschaalmodel zijn de interviews afgenomen. Voor het verwerken van de informatie uit de analyse van de interviews is er zowel een statistische analyse als een kwalitatieve analyse toegepast. De statistische analyse wordt toegepast om overzicht te krijgen in de vele variabelen, om gemiddelden te krijgen, vergelijkingen te maken en hypotheses te toetsten. De kwalitatieve analyse is essentieel voor ons onderzoeksrapport. Meningen, ervaringen en belevingen van de respondenten vormen een uitgangspunt voor het onderzoek.

Conclusie
Een buitenlandstage heeft een gevolg voor de beroepsontwikkeling van een SPH'er. Zowel interculturele, beroepsmatige als persoonlijke competenties worden ontwikkeld die beroepsmatig ingezet worden en belangrijk zijn in het SPH-werkveld.
SPH'ers ervaren een meerwaarde in het huidige werk en werkzaamheden als gevolg van de buitenlandstage. Een SPH'er ontwikkelt zelfkennis en een persoonlijke identiteit waardoor hij zelfverzekerd is op persoonlijk én beroepsmatig gebied. Geconcludeerd kan worden dat de persoonlijke ontwikkeling in het buitenland effect heeft op de beroepsmatige ontwikkeling. De SPH'er is immers zijn eigen instrument in de relatie met de cliënt.
Tevens heeft een buitenlandstage effect op de zienswijze van de SPH'er op het beroep. De SPH'er durft buiten de kaders te denken en is minder gefocust op hiërarchie en denkwijzen in een organisatie. De SPH'er legt de focus op innovatie, creativiteit en oplossend- en improvisatie vermogen. Deze kwaliteiten hangen samen met de capaciteiten van degene die een leidinggevende functie bekleedt. De extra kwaliteiten, die tijdens de stage in het buitenland ontwikkeld zijn, worden gebruikt in deze functie.

Kijkend naar de kwalificaties van het beroepsprofiel van de SPH'er stellen wij vanuit deze segmenten dat de kwalificaties; 4 'Hanteren van de relatie'; 5 'Benutten van de context' en; 12 'Kritisch reflecteren' sterk ontwikkeld worden tijdens een buitenlandstage.
De competenties 'empathie', 'onbevooroordeeld', 'aanpassen', 'invoegen', 'zelfstandigheid', 'creativiteit', 'flexibiliteit', 'omgaan met verschillende culturen' en 'geduld' worden het meest geleerd tijdens buitenlandstages, deze zijn te verwijzen naar zijn segment 1 (Hulpverlening aan en ten behoeve van cliënten) en segment 3 (Het werken aan professionalisering) van het opleidingsprofiel SPH.
Betreffende deze interculturele competenties hebben de SPH'ers die gedurende de studie SPH een buitenlandstage hebben gevolgd, geleerd om zich te kunnen aanpassen en in te kunnen voegen in een andere cultuur waardoor zij als SPH'ers meer begrip en empathie hebben bij andere etnische doelgroepen die de SPH'ers in de hulpverlening tegenkomen. De SPH'ers gaan hierdoor onbevooroordeeld het hulptraject met cliënten aan.
De kwalificaties; 1 'Methodisch hulpverlenen'; 6 'Verantwoorden van handelen'; 9 'Organiseren en beheren' en; 15 'Onderzoeken', worden in mindere mate ontwikkeld gedurende een buitenlandstage. Er wordt minder geleerd over methodieken en werkwijzen die in Nederland gehanteerd worden, wat gerelateerd kan worden aan segment 2; Het werken binnen en vanuit een hulpverleningsorganisatie. Gedurende een buitenlandstage is er een gemis aan kennis over methodieken en werkwijzen die in de nederlandse hulpverlening gebruikt worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk