De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Poldergemaal "Roode Vaart" Moerdijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Poldergemaal "Roode Vaart" Moerdijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het poldergemaal 'Roode Vaart' te Moerdijk is na 35 jaar trouwe dienst aan vervanging toe. Het gemaal bemaalt een gebied van 95 ha en heeft een capaciteit van 12 m3/min. In de polder is reeds een peilverhoging doorgevoerd als gevolg van de aanleg van een industrieterrein.
Het gemaal dient te worden vervangen en het dient optimaal te gaan functioneren in de gewijzigde omgeving.

De opdracht is gestart met de onderzoeksfase. In deze fase is een inventarisatie gedaan naar relevante gegevens. Een korte opsomming van de gegevens is als volgt.

- Randvoorwaarden, PvE en uitgangspunten zijn vastgesteld;
- Inspecties zijn uitgevoerd om de staat van de persleiding en de uitstroomvoorziening te bepalen. Hieruit is voortgekomen dat deze nog in prima staat verkeren en dus kunnen worden gehandhaafd;
- Er is onderzoek gedaan naar welke vergunningen zijn benodigd;
- Er is gekeken naar de verschijnselen bodemdaling en zeespiegelrijzing. De invloed van beide verschijnselen blijkt verwaarloosbaar klein en deze is daarom niet meegenomen in het ontwerp;
- Er is onderzoek gedaan naar de invloed van het project op de aanwezige primaire- en secundaire waterkering. Ook deze invloed blijkt nihil doordat het project zich op voldoende afstand van de keringen bevindt;
- Er zijn sonderingen en grondboringen uitgevoerd. Deze dienen als basis voor de fundering- en damwandberekening;
- Getracht is om iets innovatiefs aan het project toe te voegen door uit te zoeken of een visvriendelijke gemaalpassage meerwaarde kan hebben voor het gemaal. Vanwege het soort vis in de polder, is de noodzaak van een visvriendelijke gemaalpassage niet aanwezig. Wel is de basis gelegd voor de toepassing van een visvriendelijke gemaalpassage in situaties waarin vismigratie wel wenselijk is.

Voordat het gemaal kon worden ontworpen, diende eerst de keuze voor een pomp te worden gemaakt. De pomp is, als hart van een gemaal, de basis voor alle (vereiste) afmetingen. Er is een werktuigbouwkundig bestek opgesteld en deze is als prijsaanvraag naar verschillende fabrikanten gestuurd. De keuze is gevallen op een dompelpomp van fabrikant KSB. Met deze keuze verkregen we de lijst met criteria over o.a. de vrij ruimte onder de pomp, de dikte van de laag beton waarop de pomp wordt geïnstalleerd en de hoogte van het uitstroompunt.

In de ontwerpfase heeft het toekomstige gemaal gestalte gekregen. De gegevens uit de vorige fase zijn hierbij input geweest voor diverse berekeningen (zoals een damwandberekening, een paalfunderingberekening en een hydraulische berekening) en tekeningen. In hoofdlijnen bestaat het toekomstige gemaal uit een op palen gefundeerde betonnen put met pomp conform de vooraf opgestelde wensen van de opdrachtgever.

Tot slot is het civieltechnische bestek opgesteld waarin inzicht is gegeven hoe de realisatie van het werk tot stand kan komen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersWaterschap Brabantse Delta te Breda
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk