De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kritisch leren denken.

Een onderzoek naar de wijze waarop kritische denkvaardigheden bij leerlingen worden ontwikkeld.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kritisch leren denken.

Een onderzoek naar de wijze waarop kritische denkvaardigheden bij leerlingen worden ontwikkeld.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag staan de resultaten van het onderzoek naar kritisch leren denken. Aanleiding voor het onderzoek is de beginsituatie van basisschool de Burgst, waaruit een onderzoeksvraag naar voren is gekomen. Het onderzoek moet factoren zichtbaar maken die van invloed zijn op kritisch leren denken. Nader literatuuronderzoek leidt tot de keuze voor de factor metacognitie. Verondersteld wordt dat bewustwording van metacognitieve vaardigheden zorgt voor een verbetering van kritisch denken.
De innovatieve oplossing van dit onderzoek bestaat uit aan het aanleren van strategieën en vaardigheden, die zouden moeten zorgen voor bewustwording van metacognitieve vaardigheden.
Om na te gaan of, en in welke mate, er sprake is van oorzaak – gevolg binnen dit onderzoek, wordt er gebruik gemaakt van een controlegroep. Uit de voor- en nameting die heeft plaatsgevonden in beide groepen is gebleken wat het resultaat is van de innovatieve oplossing.
Het onderzoek concludeert dat de leerlingen uit de experimentele conditie, na invoering van de innovatieve oplossing, een significante vooruitgang laten zien met betrekking tot de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden. In de controleconditie, die niet is blootgesteld aan de onafhankelijke variabele, is ook een significant verschil waar te nemen.
De verschilscore tussen de voor- en nameting in de controleconditie is echter aanzienlijk minder dan in de experimentele conditie. Hieruit kan worden opgemaakt dat het aanleren van strategieën en vaardigheden voor een positievere ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden zorgt.
Of bewustwording van metacognitieve vaardigheden daadwerkelijk zorgt voor een verbetering van kritisch denken zal nader onderzocht moeten worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool Burgst
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk