De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Juf, help me verder!"

Beter anticiperen op al lezende kleuters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Juf, help me verder!"

Beter anticiperen op al lezende kleuters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de huidige maatschappij wordt er veel nadruk gelegd op leerachterstanden en -problematiek. Waardoor er minder aandacht is voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In dit onderzoek ligt de focus op de ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van letterkennis. Het systematisch en gericht aanbieden van verrijkende taalactiviteiten, zorgt ervoor dat de kennis op het gebied van letterkennis extra wordt uitgebreid. Met behulp van 10 kleuters is er getoetst of het aanbieden van 5 extra letters leidt tot uitbereiding van de letterkennis. Binnen dit onderzoek bleek 92% (5 letters per leerling, 23 van de 25 letters zijn bijgeleerd) van de extra aangeboden letters, aan de experimentele groep, aan het einde van het onderzoek onthouden te zijn. In de controlegroep zijn deze extra letters niet aangeboden. Ondanks dat hebben ze er toch een aantal opgepakt omdat deze in de klas zichtbaar waren. De controlegroep bleek 24% (onder 5 leerlingen is 6 keer een extra letter eigen gemaakt) van de extra letters aan het einde van het onderzoek zich te hebben eigen gemaakt. Al heeft de controlegroep op eigen houtje extra letters geleerd, in de experimentele groep is significant meer letterkennis ontwikkeld door het systematische en gerichte extra aanbod van de letterkennis.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool 'Menorah'
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk