De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectief te werk met 'Het gezin centraal'

Onderzoek naar de werkbaarheid van het handboek ‘Het gezin centraal’ en op welke wijze deze versterkt kan worden onder de ambulante hulpverleners

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectief te werk met 'Het gezin centraal'

Onderzoek naar de werkbaarheid van het handboek ‘Het gezin centraal’ en op welke wijze deze versterkt kan worden onder de ambulante hulpverleners

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag: Effectief te werk met ‘Het gezin centraal’ bevat een beschrijving van het praktijkgerichte onderzoek dat verricht is vanuit de opdrachtgevende organisatie, stichting Oosterpoort te Oss. Stichting Oosterpoort richt zich op jeugd- en opvoedhulp in omliggende regio’s met een aansluitende visie ‘Wonen doe je thuis’. Vanuit trainingen rondom de methodiek ‘Het gezin centraal’ en in werkoverleggen tussen behandelcoördinatoren en ambulante hulpverleners is naar voren gekomen dat het handboek ‘Het gezin centraal’ niet praktisch hanteerbaar is in combinatie met de gehanteerde cliëntroute en overige methoden op de werkvloer van de ambulante hulpverleners. In dit onderzoek is de volgende probleemstelling beantwoord: ‘Hoe kunnen ambulante hulpverleners van Oosterpoort het handboek ‘Het gezin centraal’ hanteerbaarder en consistenter integreren in de door Oosterpoort gehanteerde cliëntroute?’
De doelstelling van het praktijkgerichte onderzoek is als volgt: ‘Het in kaart brengen hoe het handboek ‘Het gezin centraal’ in combinatie met de cliëntroute van Oosterpoort hanteerbaarder en consistenter geïntegreerd kan worden onder de ambulante hulpverleners van Oosterpoort om zodoende de werkbaarheid te versterken’. Door de werkwijze in kaart te brengen heeft stichting Oosterpoort inzicht gekregen in de handelingswijze van de ambulante hulpverleners omtrent de basismethodiek ‘Het gezin centraal’ en de cliëntroute op de werkvloer. Er is literatuurstudie verricht door vakliteratuur en eerder gedane onderzoeken over het onderwerp te bestuderen. Daaruit is gebleken dat het bij een methodiek van belang is dat het constructieve-, experiëntiele- en reflectieve niveau met elkaar in balans moeten zijn. Voor het verkrijgen van data-gegevens is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een doelgerichte selectieve steekproef. Door middel van open interviews is informatie verzameld vanuit de respondenten, de ambulante hulpverleners van Oosterpoort. Voor dit onderzoek is een behandelcoördinator en uit ieder ambulant team één ambulante hulpverlener geïnterviewd. Binnen deze interviews is er gericht gevraagd naar de ervaringen, de werkwijze van het handboek ’Het gezin centraal’ en de cliëntroute en op welke wijze de praktisch hanteerbaarder en consistentie ervan versterkt kunnen worden in de praktijk. Deze data-gegevens van de interviews en de literatuurstudie zijn naast elkaar gelegd om conclusies te kunnen trekken.
De resultaten die voortkomen uit de interviews hebben een beeld weergegeven waaruit blijkt dat de theorie zoals deze in de basismethodiek ‘Het gezin centraal’ is beschreven niet realistisch overeenkomt met de huidige praktijkvloer. Het handboek is niet werkbaar op de werkvloer. Het boek is zogezegd te groot en te dik, waardoor het opzoeken van hulpmiddelen en handvatten wordt bemoeilijkt. De ambulante hulpverleners houden daarom meer vast aan de gehanteerde cliëntroute van Oosterpoort. In de cliëntroute staan verplichte onderdelen beschreven die hulpverleners uit dienen te voeren binnen of met het gezin. Ambulante hulpverleners geven aan dat ze het veel belangrijker vinden om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van het gezin. Het gezin staat tenslotte centraal.
Aan de hand van de beantwoordde deelvragen kan antwoord worden gegeven op de probleemstelling. Er kan gesteld worden dat het handboek ‘Het gezin centraal’ en de gehanteerde cliëntroute van Oosterpoort hanteerbaarder en consistenter geïntegreerd kan worden door middel van een checklist. Een checklist waarin de fasering van de cliëntroute en van het handboek samengevoegd zijn. De fasering is samengevoegd door middel van verwijzingen naar ondersteunende methoden, hulpmiddelen en handvatten. Op deze manier wordt er een overzichtelijk beeld gecreëerd van de verplichte onderdelen van de cliëntroute van Oosterpoort en de mogelijke hulpmiddelen en handvatten die bij de fasen van het hulpverleningsproces ingezet kunnen worden. Op deze wijze zal de praktische werkbaarheid van het handboek ‘Het gezin centraal’ en de cliëntroute versterkt worden op de werkvloer van de ambulante hulpverleners van Oosterpoort.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat er behoefte is aan een checklist. De respondenten hebben aangegeven door middel van een checklist een overzicht te kunnen creëren over het gehele proces.
Bovengenoemde punten zullen in dit eindrapport uitgebreid aan bod komen. Daarnaast worden in dit rapport meerdere aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en implementatie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersOosterpoort Jeugd en opvoedhulp
Datum2014-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk