De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken met lokale ambities

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken met lokale ambities

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de organisatie van de zorg en dienstverlening. Onze samenleving steeds individualistischer, terwijl de behoefte aan een organisatorische samenwerking steeds groter wordt. Het is daardoor moeilijker om de weg te vinden in een samenleving waar steeds meer specialismen ontstaan en relaties dynamischer worden. In de hulpverlening komt hierdoor de ontwikkeling op gang dat steeds meer individuen en groepen gaan samenwerken. Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) speelt de gemeente in op deze ontwikkeling.
Ook binnen MEE wordt door middel van het project "Lokaal werken" vorm gegeven aan de onderlinge samenwerking. Het doel van lokaal werken is het versterken van de samenwerking met andere organisaties die lokaal of regionaal werken, ten behoeve van de cliënt. Over hoe dit vormgeven kan worden binnen MEE wordt verschillend gedacht.

Om ons onderzoek tot een bruikbaar resultaat te leiden is de volgende vraagstelling opgesteld:

Wat is de functie en meerwaarde van MEE binnen de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en op welke wijze sluit de visie van MEE aan bij de verwachtingen van de samenwerkende organisaties?

Door gebruik te maken van onderzoeksmethoden, literatuurstudie en het afnemen van interviews en een enquête, hebben we inzicht gekregen over hoe MEE als organisatie werkt, participeert binnen samenwerkingsverbanden en omgaat met verwachtingen.

Bij dit kwalitatief onderzoek staat de beleving van de respondenten centraal. Om de anonimiteit van de respondenten te kunnen waarborgen, worden er geen namen van organisaties genoemd. Dit rapport beschrijft wat de meerwaarde van MEE is daar waar ze op casuïstiek niveau betrokken zijn en hoe ze door middel van samenwerkingsverbanden de dienstverlening per cliënt af kunnen stemmen.

De belangrijkste bevinden van het onderzoek zijn als volgt:
Vanuit MEE worden twee redenen aangedragen waarom zij partner zijn geworden van samenwerkingsverbanden. De eerste reden is dat MEE gevraagd is om deel te nemen aan het samenwerkingsverband omdat de expertise van MEE gemist werd. De tweede reden is dat de kans bestaat dat de gelden van MEE vanuit het zorgkantoor worden overgedragen naar de gemeente. Daarom heeft MEE geïnvesteerd in de contacten met allerlei gemeenten, wat deelname aan samenwerkingsverbanden tot gevolg had.
De beeldvorming over MEE is, is per persoon, per instelling of per gemeente verschillend. Samenwerkingspartners weten dat MEE er is voor mensen met een (voornamelijk verstandelijke) beperking en benoemen dat de expertise van MEE over hun doelgroep als grootste meerwaarde voor het samenwerkingsverband wordt gezien. Daarnaast gaven samenwerkingspartners aan dat MEE zich door de WMO meer ging profileren richting gemeenten.
Op inhoudelijk niveau (de visie en kaders) is de ondersteuning die MEE aanbiedt overal gelijk. De functie, diensten en taken die MEE per gemeente uitvoert zijn wel verschillend.
Eén van de grootste problemen bij samenwerkingsverbanden is niet een verschil van inhoudelijk inzicht, maar juist de verwarring die ontstaat door verschillen in taal, verwachtingen en perceptie. Star vasthouden aan vastgelegde procedures kan leiden tot stagnatie van de dienst- en hulpverlening. Om het proces van samenwerking op tijd te kunnen bijsturen is het zinvol om op vaste tijden te evalueren.
MEE-organisaties functioneren onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij enkel het belang van hun cliënt willen dienen. Hoewel MEE zich daarop wil richten, is het ook belangrijk om te investeren in duurzame relaties en netwerken, omdat het MEE kan helpen hun dienstverlening rondom cliënten beter af te stemmen.

De aanbevelingen voor MEE zijn afgeleid van de conclusies die we getrokken hebben. Ze bevatten de volgende onderwerpen: belang van samenwerken, profilering van MEE, eenduidige taal, het belang van evalueren, wederzijdse verwachtingen en de invloed van deze verwachtingen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting MEE
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk