De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoogsensitiviteit op de Sociale Academie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoogsensitiviteit op de Sociale Academie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is het eindverslag van het onderzoek naar hoogsensitiviteit op de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. De opdrachtgever van het onderzoek was André Nicolasen, directielid van de Academie voor Sociale Studies Avans ’s-Hertogenbosch. Het onderzoek werd uitgevoerd door Tim van Wanrooij, vierdejaarsstudent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan dezelfde academie.
Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk dat bij 15% tot 20% van de mensen voorkomt. (Aron, 2010b, p. v) Het persoonlijkheidskenmerk is voornamelijk van invloed op de prikkelgevoeligheid, emotionele belevingswereld en informatieverwerkingsstrategie van die persoon.
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd in 4. Probleemstelling & Doelstelling:
“De Academie voor Sociale Studies 's-Hertogenbosch heeft na afloop van het onderzoek inzicht verkregen in hoeveel studenten als hoogsensitief beschouwd kunnen worden en advies verkregen over hoe hier, indien nodig, proactief op geanticipeerd kan worden.”
De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt geformuleerd in 4. Probleemstelling & Doelstelling:
“Hoe kan de Academie voor Sociale Studies proactief anticiperen op hoogsensitiviteit onder de studenten?”
Dit onderzoek is een praktijkgericht kwalitatief onderzoek, met enkele kwantitatieve elementen er in. Door middel van literatuurstudie, enquêtes en interviews is er antwoord gegeven op de hoofdvraag en deelvragen.
Door middel van een literatuurstudie is er ingegaan op hoe hoogsensitiviteit te signaleren is en hoe hierop volgens de literatuur op geanticipeerd kan worden.
Het blijkt uit de literatuurstudie dat hoogsensitiviteit lastig aan de buitenkant te signaleren is. Wel wordt duidelijk dat hoogsensitieve mensen veel last hebben van stressverschijnselen zoals hoofdpijn en hooikoorts. Het wordt ook duidelijk dat het te signaleren kan zijn aan iemands concentratievermogen, prikkelgevoeligheid, creativiteit en het slechter presteren onder tijdsdruk of wanneer hij/zij geobserveerd wordt. Hoogsensitieve mensen willen andere graag helpen, zijn empatisch en zien patronen daar waar anderen die niet zien.
Om hier op te anticiperen blijkt er uit de literatuur dat het van belang is dat iemands sensitiviteit erkent wordt en er niet negatief op gereageerd wordt. De behoefte aan bevestiging en erkenning van die sensitiviteit begint al op jonge leeftijd. Een docent kan een hoogsensitief kind al erkennen door het kind de vrijheid te geven zich te ontwikkelen in expressieve vakken zoals tekenen of verhalen maken, want hoogsensitieve mensen zijn erg creatief. Wanneer het gaat om het anticiperen bij (jong)volwassenen gaat het vooral om het ondersteunen en toelaten van ‘het anders zijn dan de meerderheid’. Dit kan betekenen dat een hoogsensitieve student ondersteund wordt in het voorbereiden van bijvoorbeeld een presentatie. Dit heeft voor die student een meerwaarde omdat een hoogsensitieve prestatiedruk erg snel voelt. Door die student net iets meer te begeleiden in de voorbereiding van een presentatie wordt de kans van slagen groter. Daarnaast is een belangrijk deel van het anticiperen het ‘gebruik maken’ van de verwerkingsstrategie. Een hoogsensitief persoon verwerkt zintuiglijke prikkels intenser dan een niet- sensitieve. Dit maakt dat hij/zij veel baat heeft bij gestructureerde lessen en praktijk voorbeelden. Omdat de hoogsensitieve zo empatisch is ingesteld kan hij of zij zich ook direct gemakkelijk inleven in voorbeelden die aanspraak maken op dat empatisch vermogen.
Uit enquêtes met 78% respons blijkt dat 36 studenten van de onderzoeksdoelgroep als hoogsensitief beschouwd kunnen worden. Ook blijkt dat studenten van de academie in het algemeen erg hun best doen om fouten maken te voorkomen, zich snel opgejaagd voelen en makkelijk door de stemmingen van anderen beïnvloed worden. Daarnaast trekken studenten in het algemeen zich weinig aan van geweld in films en is men niet gevoelig voor cafeïne of drinkt het niet.
Uit interviews met hoogsensitieve studenten blijkt dat zij perfectionistisch zijn, stressgevoelig zijn en behoefte hebben aan gestructureerde lessen. De hoogsensitieve student pikt conflicten in teamverbanden snel op en presteert hierdoor slechter in dat team. Verder is de hoogsensitieve student erg gevoelig voor bijgeluiden bij tentamens en wilt hij/zij het liefst alleen zitten, of in een ruimte met weinig mensen.
Het blijkt uit het onderzoek dat kennis van hoogsensitiviteit bij de docenten vergroot mag worden. De hoogsensitieve student geeft aan dat er hierdoor ook meer erkenning komt voor hoogsensitiviteit bij medestudenten. Er is gebrek aan frisse lucht in het schoolgebouw maar buiten dat is het gebouw qua lay- out en aankleding erg overzichtelijk en prettig voor de hoogsensitieve student.
Hoogsensitieve studenten vergelijken de Academie voor Sociale Studies met andere hogescholen waar zij zijn geweest en benoemen deze academie als open, vriendelijk, rustig, opgeruimd en warm.
Er zijn punten waar de academie aan kan werken en er mag zeker meegenomen worden dat er al veel goed gaat. De academie kan vooral groeien in de kennis over hoogsensitiviteit, het inspelen op de manier van leren en het faciliteren van rustige ruimtes voor ontspanning en studeren.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersAcademie voor Sociale Studies - Avans 's-Hertogenbosch
Datum2015-07-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk