De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedrag als instrument voor een schone omgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gedrag als instrument voor een schone omgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Avans Hogeschool is een instelling voor hoger onderwijs in Noord-Brabant: Breda, 's-Hertogenbosch & Tilburg. Net zoals vele andere organisaties heeft Avans al geruime tijd last van zwerfafval. Dit is een probleem dat zich moeilijk laat aanpakken. De moeizaamheid van de verandering wordt veroorzaakt doordat het gedrag uitgevoerd door de studenten afhankelijk is van veel factoren. Het probleem doet zich niet alleen voor op onderwijsinstellingen maar in de gehele maatschappij en Avans is zeer benieuwd naar een verklaring voor dit gedrag. Dit onderzoek probeert de onderliggende factoren voor dit gedrag te verklaren, de volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: "Welke individuele en omgevingsfactoren kunnen het contraproductieve gedrag van Avans studenten verklaren?".. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het vinden van de meest relevante verklarende factoren voor contraproductief gedrag van studenten aan Avans, waarop een advies tot verbetering van de situatie zal worden gebaseerd.

Om de benodigde informatie te verkrijgen is gebruik gemaakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Vanuit de theorie over contraproductief gedrag zijn verschillende variabelen naar voren gekomen, welke dit gedrag kunnen veroorzaken. Door middel van interviews zijn de voor studenten van Avans relevante variabelen hieruit geselecteerd. Op basis van deze gegevens zijn hypothesen geformuleerd, welke door middel van een enquête zijn getest. De geïnterviewden zijn via convenience sampling geselecteerd. De data die hiermee is verkregen is door middel van codering geanalyseerd. De enquêtes zijn door middel van quota sampling verspreid. De kwantitatieve data die hiermee is verkregen is in SPSS getest. Met de kwantitatieve data wordt gekeken of de eerder gevormde hypothesen worden bevestigd, dan wel niet bevestigd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersAvans Hogeschool
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk