De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The only way to have a friend is to be one! (Vriendschap)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

The only way to have a friend is to be one! (Vriendschap)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende vraag: 'Wat betekent vriendschap voor mij binnen mijn (professionele) identiteit?'.
Volgens het Christendom is vriendschap het lief hebben van naasten. Je behandelt je vriend, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Een vriend is iemand die je lief hebt en waar je jezelf voor onderschikt. In de maatschappij maken mensen tegenwoordig onderscheid tussen vrienden, goede vrienden en beste vrienden. Ze maken ook onderscheid tussen korte vriendschappen en lange vriendschappen. Mensen hebben een verschillend beeld bij vriendschap. Mensen vinden dat vriendschap bestaat uit plezier hebben, goede gesprekken voeren en voor elkaar klaarstaan. Verder is er de laatste jaren een duidelijk verband te zien tussen vriendschap en social media. In de historie is er op verschillende manier uitgelegd wat vriendschap betekent. Volgens Pythagoras (de leider van een filosofische vriendenkring) moet je niet alleen met jezelf bezig zijn, maar ook met je naasten. Alleen dan ben je tot vriendschap in staat. Volgens Plato (de belangrijkste van alle Griekse filosofen) zorgt God voor vriendschap. Hij voert de mensen die hetzelfde denken naar elkaar toe. Aristoteles (een Griekse filosoof) vindt dat er drie soorten vriendschappen zijn: 'vriendschap omwille van het nut', 'vriendschap omwille van het genot' en 'vriendschap omwille van het goede'. Voor de Germanen is het naast elkaar lief hebben ook belangrijk om elkaar binnen vriendschap te beschermen.
Wat betekent vriendschap voor mij? Vriendschap betekent voor mij naastenliefde, elkaar helpen, elkaar steunen, vertrouwen, eerlijk zijn en plezier hebben. Dit komt overeen met de regel van het christendom: 'Bemin je naaste als jezelf.'. Ik wil zelf op deze manier behandelt worden, dus behandel ik mijn vrienden ook zo. Deze gedachtegang is ook terug te vinden in mijn professionele identiteit. Ik handel naar deze gedachtegang in de klas en zal mijn visie op vriendschap meegeven aan de kinderen. In mijn lessen zijn de kinderen meer gaan nadenken over vriendschap en wat zij daaronder verstaan. Ook zijn ze gaan nadenken hoe andere mensen over vriendschap kunnen denken. Dit alles komt mede door het verhaal van de 'Barmhartige Samaritaan' uit de Bijbel. Verder hebben ze door deze lessen op verschillende manieren kunnen uiten hoe ze vriendschap zien.
In mijn reflecties is te lezen hoe ik sommige zaken bij een volgende activiteitenreeks over vriendschap anders zou aanpakken. Dat zijn voor mij leermomenten. Toch heeft dit onderzoek mij een hoop nieuwe inzichten gegeven en mooie handvatten om mee te nemen in de dagelijkse praktijk. Ik ben meer te weten gekomen over de belevingswereld van de kinderen, vooral wat betreft vriendschap. Op het gebied van vakinhoud en didactiek is het me opgevallen dat het voor kinderen gemakkelijk is om te werken met visueel materiaal en eigen ervaringen te kunnen refereren aan een verhaal. Verder vinden ze het fijn om op verschillende manieren een gevoel/ervaring/mening te uiten. Op organisatorisch gebied is aan te raden verschillende werkvormen te hanteren, dit stimuleert de flexibiliteit en interesse van de kinderen. Op het gebied van de interpersoonlijke en pedagogische competentie ben ik me bewust geworden van het belang van vertrouwen, iedere dag het beste uit de dag en het kind halen en tijd maken voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen.
Op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing ben ik gegroeid in het verwerken van een godsdienstig verhaal in mijn onderwijs, ik stimuleer kinderen dieper na te denken over een verhaal, ik bevorder de ontwikkeling van een levensbeschouwelijke visie en geef hen waarden en normen mee.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool De Klinkert
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk