De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kijk door me heen, maar hoe?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kijk door me heen, maar hoe?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoeksrapport geeft de resultaten weer van het afstudeeronderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van Kinderhuis Reek. Er bestaat binnen Kinderhuis Reek een verouderde visie betreffende de behandeling van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Dit wordt de affectief neutrale benadering genoemd. Deze neutrale manier wordt door Kinderhuis Reek als verouderd inzicht gezien. Dit betekent dat de visie weinig ontwikkelingsmogelijkheden voor chronisch getraumatiseerde kinderen biedt. Chronisch getraumatiseerde kinderen zijn ernstig hechtingsgestoorde kinderen, die voor het zesde jaar zijn blootgesteld aan meervoudig, herhaaldelijk en langdurig interpersoonlijk geweld. Deze traumatisering kan deformatie van de persoonlijkheid en verregaande moeilijkheden in het aangaan van stabiele relaties tot gevolg hebben. Vanuit dit gegeven is de volgende probleemstelling voor het onderzoek geformuleerd:

"Hoe kunnen pedagogisch medewerkers binnen de leefgroep van Kinderhuis Reek hechtingsmogelijkheden ontwikkelen bij chronisch getraumatiseerde kinderen in de leeftijd van vijf tot en met acht jaar?"

De doelstelling voor het onderzoek is om een methodisch onderbouwd adviesrapport aan te bevelen voor pedagogisch medewerkers op de leefgroep om effectiever te werken en daarmee de hechting van chronisch getraumatiseerde kinderen te stimuleren. De probleemstelling is beantwoord door middel van de dataverzamelingtechnieken literatuuronderzoek en semigestructureerde interviews. Het vooronderzoek is gericht op het theoretisch kader. In dit literatuuronderzoek is vooral gekeken naar beschrijvings- en vergelijkingsvragen zoals: 'Welke problemen doen zich voor in de hechting bij chronisch getraumatiseerde kinderen?' en
'Welke verklaringen zijn er voor deze problemen vanuit de theorie/ wetenschap?'. Chronisch getraumatiseerde kinderen zijn onveilig gedesorganiseerd gehecht. Een veilige hechting in de vroege levensjaren is de basis voor diepgaande relaties in de toekomst. Vanuit het theoretische kader worden verschillende verklaring omtrent chronisch getraumatiseerde kinderen omschreven. Deze verklaringen zijn belicht vanuit meerdere invalshoeken.

Binnen het hoofdonderzoek is er gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode semigestructureerde interviews. De interviews zijn afgenomen bij professionals vanuit verschillende disciplines. Deze professionals hebben verschillende specialisatie gebieden. Hierbij stonden behandelingsmogelijkheden voor chronisch getraumatiseerde kinderen en systeemgericht werken op de voorgrond. Uit de interviews is gebleken dat de behandelmogelijkheden vooral individuele therapieën zijn. Daarnaast waren de visies over behandeling en bejegening van chronisch getraumatiseerde kinderen om ontwikkelingsgericht te werken verschillend. De verschillen waren vooral betreffende het feit straffen en belonen. Daarnaast kwam naar voren dat er een relatie is met de manier van interactie van pedagogisch medewerkers met chronisch getraumatiseerde kinderen en het stimuleren van deze hechtingsmogelijkheden door middel van een benaderingswijze. Voor Kinderhuis Reek was het van belang om te weten hoe het systeem van een chronisch getraumatiseerd bij de behandeling betrokken kan worden.

De resultaten van de interviews en het literatuuronderzoek zijn met elkaar vergeleken en vanuit hier is er een beroepsproduct ontworpen. Het beroepsproduct is een adviesrapport. Dit adviesrapport is ontworpen om pedagogisch medewerkers handvatten te bieden waardoor zij meer ontwikkelingsgericht en effectiever met chronisch getraumatiseerde kinderen kunnen werken. Het adviesrapport wordt ondersteund met een theoretisch kader en concrete richtlijnen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Maashorst
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk