De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Safer Living Environment Orong

Design of an earthquake resistant demonstration house and a disaster risk reduction plan for Orong

Rechten:

Safer Living Environment Orong

Design of an earthquake resistant demonstration house and a disaster risk reduction plan for Orong

Rechten:

Samenvatting

De bewoners van Orong leven in een gebied dat gevoelig is voor natuurrampen waarvan aardbevingen de meest bedreigende ramp is. Dit komt onder andere omdat ze op onveilige locaties bouwen en vaak niet weten hoe ze een gebouw bestendig maken tegen aardbevingen.
Het doel van dit onderzoek is een veiligere leefomgeving te creëren, Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kunnen een rampen risico reductieplan (DRR) en een aardbevingsbestendig demonstratiehuis worden ontworpen om de veiligheid van Orong te vergroten?
Om antwoord te geven op de hoofdvraag zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar aspecten die een relatie hebben tot de hoofdvraag. Deze vragen zijn beantwoord door deskresearch te verrichten en gesprekken te voeren met bewoners van Orong en experts.
Uit de onderzoeken is gebleken dat naast aardbevingen ook erosie, verwering, vallende rotsen en aardverschuivingen gevaren veroorzaken. Al deze problemen hebben een relatie met natuurprocessen en de wereldwijde klimaatverandering. Op gebiedsniveau zijn de gevaren van natuurrampen te verminderen door steile hellingen te onderbreken, de stabiliteit en infiltratie capaciteit te verbeteren. Dit is mogelijk door een combinatie van de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen: het plaatsen van bamboe, het aanleggen van waterwegen en het maken van terrassen.
Het aardbevingsbestendige huis kan het beste ontworpen worden van bamboe als gekeken wordt naar de samenhang van de aspecten betaalbaarheid, beschikbaarheid van materialen en gereedschappen, acceptatie van de bevolking en bouwbaarheid. Het is daarbij uitermate belangrijk dat de woning een symmetrische en rechthoekige vorm heeft en dat er rekening gehouden wordt met de sterke en zwakke eigenschappen van het bouwmateriaal in relatie tot haar omgeving. Zo is het cruciaal dat er rekening gehouden wordt met insecten, weersinvloeden en vocht.
De resultaten uit de onderzoeken zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp van het DRR-plan en de aardbeving bestendige demonstratie woning die specifiek ontworpen zijn voor het dorp Orong. In hoofdlijnen zullen de gekozen oplossingen ook kunnen worden toegepast in de nabije omgeving.
De tijdsbeperking in combinatie met Covid-19 heeft ertoe geleidt dat het onderzoeken veel tijd heeft gekost. Hierdoor is er te weinig tijd geweest om het ontwerp te bespreken met zowel de bevolking als experts. Daar is gekozen het ontwerp met experts te bespreken om zo veel als mogelijk feedback te verzamelen op de aardbeving bestendigheid van het ontwerp. Onlangs het feit dat er in de vooronderzoeken contact is geweest met de lokale bevolking over enkele aspecten wordt aangeraden het ontwerp nader te bespreken en aan te passen aan de wensen/opmerkingen van de bevolking zodat het ontwerp geaccepteerd wordt. Ook wordt geadviseerd het ontwerp constructief te laten toetsen door een expert omdat dit buiten de afstudeeropgave valt.
Voor het DRR-plan geldt dat een civiele technicus en een stedenbouwkundige dienen te kijken naar het ontwerp, vooral de civiele technicus dient het plan goed te controleren. De gevolgen op het landschap en de oplossingen en de krachten die daarbij komen kijken zijn vooralsnog onduidelijk, hier zou de civiele technicus berekeningen op los moeten laten. Het maken van een stedenbouwkundig plan valt buiten mijn expertise, de stedenbouwkundige zou moeten kijken of het plan past binnen de regels die er in Indonesië gelden en of het plan kwalitatief in orde is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Partnern.v.t.
Datum2021-08-22
TypeBachelor
DOIn.v.t.
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk