De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de verbijzonderde interne controles

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de verbijzonderde interne controles

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport wordt er een onderzoek gedaan naar de verbijzonderde interne controles bij de Gemeente Culemborg. De gemeente wil de inzet op deze controles verminderen. Dit wil de gemeente doen door na te laten gaan of voor de te onderzoeken processen de controle op volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid in de processen zelf kan worden opgenomen. De onderzochte processen zijn: bezoldiging, verstrekken voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, inkoop en aanbesteding en treasury.
De hoofdvraag van dit rapport luidt: Op welke wijze kunnen de processen zo worden ingericht dat het aantal verbijzonderde interne controles verminderd kan worden? Het belang van de hoofdvraag is dat er door de medewerkers van de Gemeente Culemborg minder tijd wordt gestoken in de voorbereiding van de verbijzonderde interne controles. Daarnaast is het ook van belang dat de accountant kan steunen op een goede opzet van de administratieve organisatie van de processen.
Door middel van kennisneming van interne documenten (procesbeschrijvingen, verordeningen en het Interne Controle Jaarplan 2012) en door het afnemen van interviews, is de IST-situatie van de processen bepaald. Ook de bevindingen van de externe controller en de accountant zijn hierbij betrokken.
Bij de SOLL-situatie is er literatuur bestudeerd en is er een vergelijking gemaakt met andere gemeenten. Daarnaast is er kennis genomen van informatie die verstrekt wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook is de Kadernota Rechtmatigheid 2010 van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) geraadpleegd. Ten slotte is er nog aandacht besteed aan de controledoelstellingen van de accountant, de functiescheidingen en de begroting.
Bij vergelijking tussen de IST-situatie en de SOLL-situatie is er een risicoanalyse opgesteld. Hierbij zijn de risico's in kaart gebracht en interne controlemaatregelen opgezet om de risico's te beperken.
Uiteindelijk wordt er per proces op basis van een conclusie aanbevelingen gedaan om de risico's te beperken.
In de eindconclusie wordt er geadviseerd op welke manier de verbijzonderde interne controles verminderd kunnen worden. Ter afsluiting volgt een beschrijving van de implementatie van het advies.
Het onderzoek heeft geresulteerd in een advies met betrekking tot de verbijzonderde interne controles. Per proces is het volgende advies gegeven:
• Bezoldiging
Het proces bezoldiging is bij de Gemeente Culemborg een goed georganiseerd proces. Hierdoor wordt er geadviseerd om dit proces buiten de verbijzonderde interne controle te houden.
• Verstrekken voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Het verstrekken voorzieningen WMO is een complex proces en zal een nieuwe werkprocedure hanteren. Hierdoor wordt er geadviseerd om de verbijzonderde interne controle in één fase uit te voeren.
• Inkoop en aanbesteding
Het proces inkoop en aanbesteding is een complex proces en heeft veel te maken met interne en externe regelgeving. Hierdoor wordt er geadviseerd om geen veranderingen aan te brengen op de verbijzonderde interne controle.
• Treasury
Het proces treasury is bij de Gemeente Culemborg een goed georganiseerd klein proces. Hierdoor wordt er geadviseerd om dit proces buiten de verbijzonderde interne controle te houden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk