De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatvoering en toleranties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maatvoering en toleranties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van het afstuderen aan de HTS Bouwkunde aan de Avans Hogeschool te
's-Hertogenbosch en de heersende problematiek in één van de projecten bij het afstudeerbedrijf, Heijmans Bouw Utrecht BV te Nieuwegein, is dit afstudeerverslag met als onderwerp 'Maatvoering en toleranties' tot stand gekomen.
Bij één van de lopende projecten van Heijmans Bouw Utrecht BV zijn er afwijkingen geconstateerd in de aansluiting van de kozijnen met het kalkzandstenen binnenblad. Het project is bekend onder de naam Nieuw-Vreeswijk te Nieuwegein. Het onderzoek naar de oorzaak van de problematiek is gedaan aan de hand van één van de zeven deelprojecten genaamd 'De Waterhof'.
Dit project bestaat uit een hoog- en een laagbouwgedeelte. De problematiek speelt zich af binnen de laagbouw van het project en omvat 62 ééngezinswoningen en valt binnen de sociale woningbouw. Met de realisatie van de hoogbouw, drie appartementencomplexen, moet nog gestart worden.
Formulering probleemstelling:
Het achterhalen van de oorzaak van passingsproblemen tussen kozijn- en binnenwandaansluitingen bij referentieproject 'De Waterhof' Nieuw-Vreeswijk te Nieuwegein en naar aanleiding van de (eventuele) uitkomsten, conclusies trekken en aanbevelingen doen om faalkosten te reduceren en esthetische afwijkingen te voorkomen.
De zwaarte van het onderzoek ligt dus in het zoeken naar de oorzaak van de problematiek en het doen van conclusies en aanbevelingen om de problematiek in de toekomst te reduceren of te voorkomen.
Er zijn met verschillende partijen interviews gehouden om hun rol binnen het bouwproces van 'De Waterhof' duidelijk te krijgen en om informatie in te winnen over de afzonderlijke processen die de partijen met hun eigen organisatie doorlopen. Daarnaast hoopten de afstudeerders met deze gesprekken knelpunten binnen het bouwproces op te sporen.
Het onderzoek is onder andere verricht door middel van metingen op de bouwplaats. Blok 18 van 'De Waterhof' is daarbij onder de loep genomen, aangezien hier de problematiek het meest speelde. De plattegronden zoals deze door de afstudeerders in het werk zijn opgemeten, zijn getekend conform deze metingen. Na constatering van de afwijkingen zijn deze onderworpen aan de NEN-normen.
Aan de hand van het onderzoek van de afstudeerders kan geconcludeerd worden dat bij 'De Waterhof' het grootste deel van de casco's van kalkzandsteen in hun geheel verschuiven ten opzichte van de stramien(en), en dat in één richting. Daarnaast vertonen de koppenmaten van de buitengevels afwijkingen ten opzichte van de maten zoals die op de werktekening staan. Naast deze conclusies kunnen er nog een aantal algemene conclusies getrokken worden. Aan de hand van de conclusies worden er aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn gericht op:
• Betere afspraken maken over toleranties en het te maken werk;
• Meer controle tijdens het bouwproces;
• Meer bewustmaking voor het nauwkeurig werken door betrokken partijen op de bouwplaats.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnersHeijmans Bouw Utrecht B.V. te Nieuwegein
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk