De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Door de ogen van de Klant

Ervaren verantwoordelijkheid met betrekking op Veiligheid, Gezondheid, Waardigheid en het melden van Misstanden in de luxe prostitutie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Door de ogen van de Klant

Ervaren verantwoordelijkheid met betrekking op Veiligheid, Gezondheid, Waardigheid en het melden van Misstanden in de luxe prostitutie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opleiding tot Sociaal Pedagogische Hulpverlener (SPH) van Avans Hogeschool te ’s- Hertogenbosch heeft als laatste onderdeel een afstudeeronderzoek. Het onderzoek duurt van januari tot juni.
Vanuit het lectoraat Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch en het Leger des Heils te Eindhoven kwam de vraag over dit onderzoek. Dit onderzoek gaat over de ervaren verantwoordelijkheid van klanten die sekswerkers in de luxe prostitutiebranche bezoeken. Door het negatieve beeld van prostitutie, is er een taboe om openlijk over dit onderwerp te spreken. Er is behoefte aan informatie over deze doelgroep, omdat er niet veel over bekend is. Er wordt momenteel weinig gebruik gemaakt van de kennis die klanten hebben, terwijl zij veel invloed hebben op de branche. De vraag is of zij zich verantwoordelijk voelen en bereidt zijn mee te helpen in het veiliger en gezonder werken van sekswerkers in de meer luxe prostitutiebranche.

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Welke verantwoordelijkheid ervaren volwassen klanten die regelmatig een sekswerker bezoeken in de luxe prostitutiebranche als het gaat om de gezondheid, veiligheid, waardigheid en het melden misstanden van de sekswerker in de gemeente Eindhoven?

Na dit onderzoek zal er een Q-set klaar zijn om de ervaringen van klanten te kunnen polsen. Men wil hiermee bereiken dat het lectoraat Integrale Veiligheid en het Leger des Heils meer informatie hebben over de ervaren verantwoordelijkheid van de klanten. Het uiteindelijke doel is de legale seksbranche veiliger te maken en de gezondheid van de sekswerkers te verbeteren, hierin is de rol van de klant duidelijk geformuleerd.

De vragenlijsten zijn door 41 klanten, die gebruik maken van luxe prostitutie, ingevuld. Bij 9 van hen is ook een telefonisch interview afgenomen. Deze informatie is met behulp van categorieën uitgewerkt in de resultaten. Ook is er literatuurstudie gedaan om de verkregen informatie te checken en te vergelijken met bestaande literatuur. De informatie is in samenwerking met Marjolein Schröder, Yvette Drissen en Isabel Ekelmans verkregen.

Klanten letten over het algemeen op de gezondheid van de sekswerker. Zij gebruiken vaak een condoom, houden rekening met hygiëne en vinden soa-testen belangrijk. In de veiligheid noemen zij vooral dat er geen sprake moet zijn van dwang. Verder heeft de meerderheid van de klanten nooit een teken van geweld gezien. Zij zijn bereid om meer te betalen, maar zij verwachten wel een goede service. Wanneer het gaat over de waardigheid van de sekswerker noemen de klanten dat zij veel respect voor de sekswekers hebben. Sekswerkers geven hun eigen grenzen duidelijk aan, klanten zeggen dat zij hier naar luisteren. Ook vinden klanten dat het beroep van maatschappelijk belang is. Er zouden veel meer seksuele delicten plaatsvinden als er geen sekswerk zou bestaan. Misstanden zijn de meeste klanten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen niet tegen gekomen. Zij denken dat zij wel capabel zijn om deze misstanden te
signaleren. Het melden van een misstand vinden sommige klanten eng, omdat ze bang zijn om zelf als dader bestempeld te worden. Verder vinden ze dat de politie te weinig doet of te weinig terugkoppelt wanneer klanten een melding maken.
De klanten die in dit onderzoek zijn gesproken proberen hun verantwoordelijkheid te nemen in de gezondheid, veiligheid en waardigheid van de sekswerker. Toch rijst de vraag in hoeverre ze op de hoogte zijn van de misstanden die heersen in de luxe prostitutiebranche.

Een punt van discussie is dat waarschijnlijk bereidwillige klanten de vragenlijst hebben ingevuld die zich, tot in bepaalde mate, verantwoordelijk voelen voor de sekswerker. Ook kan er door het taboe sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven. Toch is er genoeg diversiteit in de doelgroep om de informatie die verkregen is bruikbaar te noemen.
Een aanbeveling is klanten te informeren over de plaats waar zij misstanden kunnen melden. De tweede aanbeveling is een debat tussen politie, klanten en hulpverleners. Samenwerken en op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden zou kunnen helpen bij het tegen gaan van misstanden. De derde aanbeveling gaat in op het doorbreken van het taboe. Als laatste aanbeveling wordt een vervolgonderzoek aangeraden. De resultaten zijn nuttig, maar er kan meer diepgang gecreëerd worden. Door middel van Q-methodologie is in het beroepsproduct dit verder uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
LectoraatLectoraat Integrale Veiligheid
PartnerAvans Hogeschool
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk