De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een blik op tevredenheid : Tevredenheidonderzoek BZW Viataal Eindproduct

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een blik op tevredenheid : Tevredenheidonderzoek BZW Viataal Eindproduct

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen dit afstudeeronderzoek hebben wij ons gericht op het kunnen geven van aanbevelingen ten aanzien van het optimaliseren van de tevredenheid onder de cliënten van het begeleid zelfstandig wonen van Viataal.
Ons afstudeerrapport is tot stand gekomen aan de hand van de criteria die beschreven staan in de afstudeernota 2007/2008. Het rapport is tot stand gekomen tijdens de afgelopen maanden waarin wij bezig zijn geweest met het tevredenheidonderzoek binnen Viataal. Dit onderzoek hebben wij verricht middels het verstrekken van vragenlijsten aan de respondenten. Gegevens die hieruit voort zijn gekomen, hebben wij geanalyseerd en daaruit zijn conclusies en aanbevelingen voortgekomen. Hieronder zullen wij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen kort beschrijven:
I. Uit onze onderzoeksgegevens blijkt dat de cliënten niet weten op hoeveel uur begeleiding zij recht hebben. De aanbeveling die wij hiervoor willen geven aan Viataal is om hier de komende tijd mee bezig te gaan zodat de cliënt zich bewust wordt van de aspecten die benoemd worden in zijn indicatiestelling.

II. Uit onze onderzoeksgegevens blijkt dat de meerderheid van de cliënten niet weet waar zij terecht kunnen als zij klachten hebben of ontevreden zijn. De aanbeveling die wij in deze willen doen aan Viataal is om meer bekendheid te geven aan cliënten over de manier waarop klachten en ontevredenheden besproken kunnen worden en bij wie ze daarvoor moeten zijn.

III. Uit onze onderzoeksgegevens blijkt dat begeleiders regelmatig gebeld worden als zij op afspraak zijn bij de cliënten. De aanbeveling die wij aangaande dit willen doen is dat de begeleiders tijdens de afspraken allemaal hun telefoon uitschakelen en ervoor proberen te zorgen dat er zo min mogelijk stoorzenders zijn. Hierdoor zullen zij de volle aandacht aan de cliënt kunnen besteden.

IV. Uit onze onderzoeksgegevens van zowel de cliënten als de begeleiders blijkt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de evaluatie van het gehele hulpverleningsproces. Hiermee doelen wij op het evalueren van bijv. problemen, het contact met de hulpverlener en de resultaten van de leerdoelen. De aanbeveling die wij hiervoor willen doen is dat er structureel evaluatiemomenten gepland gaan worden. De teamleider en behandelcoördinator hebben hier volgens ons een belangrijke taak in, zij zullen deze planning moeten opzetten en bewaken.

V. Uit de onderzoeksgegevens van de cliënten komt voort dat zij vinden dat zij ten alle tijden terecht moeten kunnen bij de begeleiding. De aanbeveling die wij hierbij willen geven aan Viataal is om deze behoefte verder te onderzoeken. Waaraan gedacht kan worden is bijv. een bereikbaarheidsdienst waar cliënten ten alle tijden terecht kunnen.

In het rapport zullen bovengenoemde conclusies en aanbevelingen uitgebreider worden beschreven en onderbouwd. Daarbij zijn er in het rapport meer aanbevelingen geformuleerd door andere signalen die tijdens ons onderzoek aan de orde zijn gekomen maar die niet in direct verband staan met de tevredenheid van de cliënt. Echter vonden wij het wel van belang deze te noemen omdat wij van mening zijn dat alles wat er speelt binnen een team uiteindelijk indirect uitwerking heeft op de cliënt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersViataal te Sint Michielsgestel.
Jaar2008
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk