De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(zelf)Vertrouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(zelf)Vertrouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag is een zoektocht gestart naar een antwoord op de vraag:
"Waarom vertrouwen mensen elkaar?"

Om een volledig antwoord op deze vraag te kunnen geven, is deze vanuit drie verschillende invalshoeken belicht.
Het maatschappelijke kader beschrijft de visies van Erikson en Piaget. Zij beschrijven de invloed van de opvoeding die kinderen vanuit thuis meekrijgen. Volgens Erikson zijn ouders verantwoordelijk voor de veilige basis. Als kinderen ervaren dat de ouder er voor hem/haar is, ontwikkelen zij vertrouwen in de omgeving en de wereld om hen heen. De maatschappij kan er door zekerheid en bevestiging voor zorgen dat mensen vertrouwen ontwikkelen.
Piaget beschreef dit eerder al, volgens hem groeien mensen door assimilatie en accommodatie. Als mensen iets nieuws ervaren kan dit problemen opleveren, het is immers onbekend. Het 'oervertrouwen' zorgt ervoor dat mensen zich vervolgens aanpassen (accommoderen).
De pedagogische deelvraag zoomt in op de verantwoordelijkheid die bij de school ligt. Bij het beantwoorden van deze deelvraag wordt het adaptief onderwijs dat Stevens in 1994 invoerde beschreven. Als leerkracht kun je invloed uitoefenen op het pedagogisch klimaat en daarmee op het ontwikkelen van het vertrouwen van kinderen.
Als kinderen zich op school veilig voelen, het gevoel hebben dat zij geaccepteerd worden en weten dat zij het werk aankunnen, zullen zij hierdoor vertrouwen in zichzelf en hun omgeving kunnen ontwikkelen.
Er zijn verschillende activiteiten die binnen de basisschool ingezet kunnen worden om aan de basisbehoeften van kinderen te werken. Door samenwerkingsopdrachten leren kinderen o.a. om contact met andere kinderen te maken en leren zij hun handelen te verantwoorden.
Uiteindelijk is ook gekeken hoe dit vertrouwen terug komt in bijbelverhalen. Binnen het christendom is 'geloof' een begrip dat centraal staat. Hier wordt op verschillende manieren tegenaan gekeken. Als je gelooft, heb je vertrouwen in Gods goedheid. Er zijn christenen die hierdoor rust en zekerheid vinden in onzekere tijden. Verschillende bijbelverhalen beschrijven dat het vertrouwen van Jezus in God onvoorwaardelijk is. Zelfs als Jezus gekruisigd wordt vertrouwt hij erop dat God hem zal verlossen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerBasisschool Sancta Maria
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk