De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geschikt of ongeschikt? Een onderzoek naar cameratoezicht in Gorinchem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geschikt of ongeschikt? Een onderzoek naar cameratoezicht in Gorinchem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De politie Zuid-Holland-Zuid, district Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, ziet zich steeds vaker geconfronteerd met cameratoezicht. Zij concludeert, met verschillende partijen, dat er de nodige onduidelijkheid heerst over dit onderwerp. Daarom wil zij een onderzoek naar de geschiktheid van cameratoezicht in de binnenstad en het Piazza Center van de gemeente Gorinchem.
De doelstelling tijdens dit onderzoek is dan ook: het geven van aanbevelingen waarin naar voren komt, of cameratoezicht in het publieke domein, in de binnenstad en het Piazza Center van de gemeente Gorinchem, een geschikt hulpmiddel is bij het handhaven van de openbare orde en de opsporing.
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek, bureauresearch en inhoudsanalyse, open interview, surveyonderzoek en observatieonderzoek.
Het volgende kan, in het kort, geconcludeerd worden:
Uit het onderzoek blijkt dat er momenteel geen sprake is van een zware problematiek in de binnenstad van Gorinchem, dat door cameratoezicht opgevangen dient te worden. Daarom is cameratoezicht op korte termijn geen geschikt hulpmiddel.
Gezien de aard en grootte van de problematieken en de kosten-baten verhouding tussen het cameratoezicht en het probleem in en rondom het Piazza Center, wordt cameratoezicht niet als een geschikt hulpmiddel gezien.
Uit de conclusies zijn aanbevelingen voor de opdrachtgever naar voren gekomen. De samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen moet verbeterd worden, er dient opnieuw een horecaconvenant opgesteld te worden en er dienen susploegen ingezet te worden.
Wanneer, op langere termijn, alsnog wordt besloten cameratoezicht in te zetten, zijn er verschillende succes- en faalfactoren die het vallen of staan van een cameratoezicht project in Gorinchem bepalen. Enkele voorbeelden van factoren waar rekening mee gehouden dient te worden zijn onder andere: de juridische kaders, een probleemanalyse, de samenwerkingsvorm en het verrichten van een nulmeting en een evaluatie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersPolitie Zuid-Holland-Zuid
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk