De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ASH student als ervaringsdeskundige?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ASH student als ervaringsdeskundige?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De academie voor sociale studies in ’s-Hertogenbosch(ASH) zorgt er elk jaar voor om de opleidingen die zij aanbieden zo goed mogelijk te laten aansluiten op zowel de wensen van de student als de wensen van het werkveld. Het aanstellen van een werkveldadviesgroep (WAG) is hiervan een goed voorbeeld. De WAG bestaat uit zowel docenten als professionals uit het werkveld waarvoor ASH opleidt. Tijdens een bijeenkomst van de WAG werd duidelijk dat er vanuit het werkveld steeds meer vraag is naar ervaringsdeskundigen. Aan de andere kant werd ook duidelijk dat er binnen ASH, studenten rondlopen met ervaring als cliënt in de hulpverlening die deze ervaring om willen zetten in ervaringsdeskundigheid. Om de vraag vanuit het werkveld en het signaal vanuit de studenten samen te voegen wordt in dit onderzoek gekeken of studenten ASH, met ervaring als cliënt in de hulpverlening, via de opleiding ervaringsdeskundig willen worden. Vervolgens wordt onderzocht wat zij belangrijke aspecten vinden in een dergelijke opleiding.

De probleemstelling die tijdens dit onderzoek centraal staat is:
Wat vinden studenten ‘met ervaring als cliënt in de hulpverlening’ die hun studie volgen aan de academie voor sociale studies te ’s-Hertogenbosch belangrijk wanneer er binnen de opleiding kansen gecreëerd worden om ervaringsdeskundig te worden?

Deze probleemstelling is beantwoord aan de hand van Q-methodologie. Deze onderzoeksmethode zorgt ervoor dat belangrijke meningen en houdingen van personen over een bepaald onderwerp naar voren komen. Door gebruik te maken van deze methode worden groepen geïdentificeerd die ofwel dezelfde ofwel verschillende meningen hebben over een bepaald onderwerp. Deze groepen worden in dit onderzoek ‘clusters’ genoemd. Uit dit onderzoek zijn twee clusters naar voren gekomen die allebei een mening hebben over wat zij belangrijk vinden wanneer er binnen de opleiding kansen gecreëerd worden om ervaringsdeskundig te worden.

Cluster A: De uitgesproken ervaringsdeskundige: Dit cluster bestaat uit 10 respondenten die niet bang zijn om hun ervaringen met anderen te delen. Dit passen zij reeds toe tijdens hun stage of baan. Zij vinden ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding een meerwaarde om zich verder te ontwikkelen en andere studenten te kunnen helpen.

Cluster B: De voorzichtige ervaringsdeskundige: Dit cluster bestaat uit 3 respondenten die een opleiding om ervaringsdeskundig te worden noodzakelijk vinden. Zij willen via de academie ervaringsdeskundig worden, maar willen de opleiding alleen volgen met studenten die ook ervaring als cliënt in de hulpverlening hebben. Zij willen andere studenten zonder ervaring niet lastig vallen met hun ervaringen en de opleiding het liefst met andere studenten met ervaring als cliënt in de hulpverlening volgen.

Beide clusters zijn eensgezind over wat ASH zou moeten aanbieden om professioneel ervaringsdeskundigen van ze te maken. Het geen dat ASH zou moeten aanbieden, zorgt voor eensgezindheid bij beide clusters. Hoe deze aspecten moeten worden ingevuld, zorgt voor verschil waarin de identiteit van beide clusters duidelijk naar voren komt. Er moet naar mening van beide clusters aandacht komen voor de ervaring die de studenten hebben als cliënt in de hulpverlening. Daarnaast geven beide aan hun ervaring professioneel in te willen zetten. Dit willen zij doen door op hun eigen academie te leren hoe zij een goede ervaringsdeskundige kunnen worden. Het liefst willen de clusters op hun eigen academie elk jaar ervaringsdeskundigheid terug laten komen in het curriculum en zich in het vierde jaar doormiddel van een minor ervaringsdeskundigheid specialiseren, waardoor zij een aantekening ervaringsdeskundigheid op hun diploma kunnen krijgen. In de lessen die aangeboden worden, moet volgens beide clusters vooral geleerd worden hoe en wanneer de ervaringen ingezet dient te worden wanneer zij werken met cliënten. Tijdens de lessen moet er gepraat worden over de ervaringen die zij hebben opgedaan, zodat ook via deze weg kennis kan worden overgebracht.

Het verschil tussen de clusters zit hem vooral in het feit dat cluster A de ervaringen die zij hebben nu al inzetten. Zij geven aan een opleiding niet noodzakelijk te vinden, maar scholing wel te willen volgen om hun ervaringen beter te kunnen delen. Zij willen aandacht voor ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding om andere studenten dingen te kunnen leren en stigma’s te weg te kunnen nemen. Cluster B vindt een opleiding wel noodzakelijk en wil graag nog leren om hun ervaringen professioneel in te kunnen zetten. Dit cluster wil aandacht voor ervaringsdeskundigheid omdat ze zich niet gehoord voelen binnen de opleiding. Cluster B geeft ook aan alleen les te willen met andere ervaringsdeskundigen, zodat zij andere studenten niet lastig hoeven te vallen met hun verhalen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersWerkveldadviesgroep ASH
Datum2006-07-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk