De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van staat naar straat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van staat naar straat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Hoe kan beschikbare informatie over Kaatsheuvel West, aanwezig bij gemeente, woningbouw-, welzijns- en gezondheidsorganisaties, leiden tot een efficiënte wijkgerichte aanpak?

Om het wijkgericht werken in Kaatsheuvel West te laten slagen, zal er gewerkt moeten worden volgens de 7 principes van het wijkgericht werken. Het is aan de organisaties om zelf een goede invulling te vinden op het gebied waarbinnen zij werken. Objectiviteit wil zeggen dat een boodschap exact volgens de feiten wordt doorgegeven, zonder dat er een persoonlijke mening in is verwerkt. Iets is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen en als er dus geen interpretatie bij nodig is. De validiteit, die samenhangt met objectiviteit, valt te omschrijven als de geldigheid of zuiverheid van informatie. De 'echtheid', het waarheidsgehalte, van informatie, is heel belangrijk geweest voor het onderzoek én dus van alle verkregen informatie. Wanneer je weet welke vragen er spelen rondom bestaande problematiek, kun je gaan kijken welke informatie de (toekomstige) partners echt kunnen gebruiken. Maak hierbij niet de fout uit te gaan van de informatie die je als organisatie naar buiten wilt brengen.
Een wijkscan moet plaatsvinden in de gemeentelijke beleidscyclus. Daarmee wordt bedoeld dat de wijkscan een integraal onderdeel vormt van het periodiek afwikkelen van de verschillende stadia in de (beleids-)cyclus. De cyclus levert een nieuwe, andere en verfrissende aanpak op in de praktijk. Wijkgericht werken vraagt van alle betrokkenen een omslag in denken en handelen. Het vergt van allen enorme inspanningen waarvan de resultaten niet altijd op korte termijn zichtbaar zijn.
De betrokken organisaties hebben de samenwerking nu en in de toekomst gescoord met een rapportcijfer. Het cijfer dat zij de samenwerking nu toekennen is een 6,9, ze zouden dit graag zien veranderen in een 8,0. Hiervoor is het van belang om een goede samenwerking te formaliseren. Formaliseren is pas aan de orde als de startfase goed is doorlopen, partijen elkaar hebben gevonden rond visie en doelen van samenwerking en steun hebben verkregen van relevante stakeholders. Formaliseren is het regelen van de samenwerking op verschillende terreinen. Daarnaast is het van belang om een gezamenlijke visie te dragen, met gezamenlijke doelstellingen en een toekomstperspectief.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerCasade Waalwijk
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk