De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In vitro ASO-screening tegen de GGGGCC repeat expansie in c9ALS/FTD

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In vitro ASO-screening tegen de GGGGCC repeat expansie in c9ALS/FTD

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) en frontotemporale dementie (FTD) zijn twee neurodegeneratieve ziekten. Uit recent onderzoek is gebleken dat de twee ziekten overeenkomen op zowel genetisch als pathologisch gebied. Een GGGGCC repeat expansie in het C9orf72 gen speelt hierin een belangrijke rol. Op pathologisch gebied zijn dit (p)TDP-43 en ubiquitine ophopingen. De grootste vraag tot nu toe is door welk mechanisme de ziekten worden veroorzaakt. Is dit door RNA toxiciteit of door repeat associated non-ATG (RAN) translatie? Voor een medicijnontwikkeling is het belangrijk dat dit tegen de repeat is, ongeacht het veroorzakende mechanisme. Het doel van deze studie is het reduceren van het RNA ni-veau van de repeat en de pathogenese door in vitro ASO-screening.
Voor de ASO-screening werden drie celcultuurmodellen gebruikt: mouse embryonic fibroblasts (MEFs), humane fibroblasten en primaire hippocampale neuronen van muizen. Van de modellen werd vooraf-gaand aan de studie bepaald of de modellen vergelijkbare pathogenese hadden als de C9ALS/FTD pati-ënten. Dit was niet voor elk model precies het geval, daarom werd de ASO als eerste gescreend op het verlagen van het RNA niveau. Voor de MEFs werd een primer gebruikt tegen GFP. Uit de kwantificatie na transfectie met de ASO kon geconcludeerd worden dat het geen effect had op de GFP expressie. Voor de screening op humane fibroblasten werden primers ontworpen voor intron 1. Voor deze screening waren twee patiëntlijnen beschikbaar. De patiëntlijnen verschilden in het aantal RNA foci, maar hebben allebei minimaal 30 GGGGCC repeats in het C9orf72 gen. Beide patiëntlijnen hebben een reductie van RNA niveau van intron 1 na transfectie met de ASO. Verder werd ook gekeken of het RNA werd geredu-ceerd van exon 2. Ook hier werd het RNA niveau gereduceerd bij beide patiëntlijnen. De ASO reduceer-de helaas het aantal RNA foci, onderdeel van de pathogenese van C9orf72, niet. Omdat een andere on-derzoeksgroep al een werkende ASO heeft in een muismodel, wordt de ASO niet verder gescreend in primaire hippocampale neuronen. In een nieuwe studie zal gewerkt worden aan een chemische com-pound welke het RNA van het C9orf72 gen zal blokkeren waardoor RAN translatie voorkomen wordt.
Avans Hogeschool, Breda
Erasmus medisch centrum, Rotterdam
Summary
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) are two neurodegenerative dis-orders. Recent studies found similarities on genetic and pathologic levels. The C9orf72 gene plays an important role. Pathological similarities are (p)TDP-43 and ubiquitin inclusions. The main question in the field is which mechanism will cause the disorders; RNA toxicity or repeat associated non-ATG (RAN) translation. The aim of this study is to reduce the RNA expression of the repeat containing intron 1 and reduce the pathogenesis by in vitro ASO-screening.
Three cell models were used to screen the ASO: mouse embryonic fibroblasts (MEFs), human fibroblasts and mouse primary hippocampal neurons. First the models were screened to test if the pathology was similar to the C9ALS/FTD patient. There was no similarity on all levels and for all models, so the ASO was mainly screened to reduce RNA expression. The RNA expression from the MEFs was quantified by pri-mers against GFP. After transfection with the ASO there was no difference between the untreated and the treated cells. The RNA expression of human fibroblasts was quantified by primers against intron 1. There were two patient cell-lines; one had more RNA foci, a pathological hallmark of C9orf72, than the other. Both patient cell-lines had a reduction in RNA expression of intron 1 after transfecting the cells with the ASO. Also in exon 2 the RNA expression was reduced. The ASO did not reduce the RNA foci. Because there is a perfect cell model and another research group does have a working ASO this study will be closed. In a new study a new medicine will be tested, a chemical compound that blocks the RNA of C9orf72 and prevents RAN translation.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBiologie en Medisch Laboratoriumonderzoek-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerErasmus medisch centrum
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk