De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Hemmes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van het afstudeerproject is De Hemmes, een 5,6 hectare
groot schiereiland in de gemeente Zaanstad. De gemeente heeft de
studenten gevraagd te onderzoeken hoe De Hemmes invulling kan geven aan
een woningbouwprogramma. De vraag is kritisch bekeken en opgesplitst in
een aantal deelvragen.
De eerste stap in het project bestond uit gevoel krijgen voor het gebied
en de omgeving en het inventariseren van informatie die reeds
beschikbaar was over het eiland. Zo is er onder andere het Ruimteplan
Zaan/IJ van Palmbout Urban Landscapes, waarin gezocht is naar
ontwikkellocaties aan de Zaan.
Vervolgens zijn de studenten zelf het gebied en de omgeving gaan
inventariseren en analyseren. Hierin zijn een aantal interessante
ontdekkingen gedaan, zoals bijvoorbeeld de ligging van het schiereiland
op de rand van de metropoolregio Amsterdam.
Ook heeft Zaanstad een rijke historie die de aandacht van ongeveer één
miljoen toeristen per jaar weet te trekken. Het bekende openlucht museum
de Zaanse Schans ligt net ten noorden van het plangebied.
De inventarisaties en analyses zijn samengevoegd in één conclusiekaart.
Het vervolg daarop is een uitgangspuntenkaart, waarin de conclusies
omgezet zijn naar uitgangspunten voor het eindontwerp. Omdat het
eindontwerp niet op zich staat, maar in een omgeving ligt met een sterke
identiteit is er ook een structuurvisie gemaakt voor de omgeving. Deze
zorgt ervoor dat het ontwerp als het ware verankerd wordt in de
omgeving.
Gedurende het project zijn er een aantal verschillende ontwerpstappen
gemaakt. Al in een vroege fase is begonnen met het opzetten van
ontwerpoefeningen om tot een aantal gevariëerde voorlopige ontwerpen te
komen.
Later in het proces is het basisprincipe van het ontwerp totaal
omgegooid: geen blauwdruk maar flexibiliteit. Met andere woorden: er is
geen kant en klaar ontwerp gemaakt, maar er zijn ontwerpstappen opgezet.
Een aantal primaire karakteristieken van het ontwerp zijn vastgelegd,
zoals bijvoorbeeld de ligging en structuur van hoofdontsluiting.
Vervolgens is het gebied verdeeld in verschillende "ontwikkelblokken".
Voor een dergelijk ontwikkelblok zijn verschillende verkavelingen
mogelijk. Zo heeft de gemeente of ontwikkelaar de kans om gedurende de
ontwikkeling zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de
doelgroep. Bij dit flexibele eindontwerp is ook een beeldkwaliteitsplan
en faseringstrategie opgezet. Samen moet dit leiden tot de optimale
ontwikkeling van De Hemmes.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk