De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksverslag Officieuze steunstructuren

We are not rich by what we possessess but by what we can do without!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksverslag Officieuze steunstructuren

We are not rich by what we possessess but by what we can do without!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

‘Meer! Met elkaar!’ (‘MEER!’) is een project vanuit de welzijnsorganisatie Divers, gevestigd in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het is een project voor vrouwen met verschillende (etnische) achtergronden en religies die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren in de maatschappij. Het project wordt beheerd door vrijwilligers/deelnemers met ondersteuning van een professional. ‘MEER!’ is op vier locaties in ‘s-Hertogenbosch actief. Deze locaties zijn gevestigd in de wijk Noord: Haren, Donk en Reit, Hambaken en in de wijk West: Kruiskamp, Bosschveld (Divers, z.d.).
Vanuit ’MEER!’ Noord is het signaal naar voren gekomen dat de armoede onder de cliënten is toegenomen. De professional van ‘MEER!’ signaleert dat er bij steeds meer cliënten een financieel tekort is ontstaan. Wat daarin opvallend was, is dat de cliënten onderling veel steun aan elkaar bieden en steun ontvangen op allerlei manieren. Dit worden steunstructuren genoemd. De steun is informeel en wordt niet georganiseerd en/of gesubsidieerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er wordt daarom in dit onderzoeksverslag gesproken van officieuze steunstructuren. De professional van ‘MEER!’ Noord gaf de opdracht om onderzoek te doen naar de bestaande officieuze steunstructuren van de cliënten. Allereerst wilde de professional weten hoe deze officieuze steunstructuren eruit zien en vervolgens hoe ‘MEER!’ in kan spelen op deze officieuze steunstructuren en hoe zij deze eventueel kunnen verstevigen.
Hoe kan Divers: ‘Meer! met elkaar’ inspelen op de bestaande officieuze steunstructuren van de cliënten en deze helpen verstevigen?’
Het onderzoeksteam heeft aan de hand van deze probleemstelling een viertal deelvragen geformuleerd. Om tot de beantwoording van deze vier deelvragen te komen heeft het onderzoeksteam een praktijkgericht, kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit heeft het onderzoeksteam gedaan door middel van participerende observatie en half gestructureerde interviews met cliënten en de professional van ‘MEER!’. In totaal zijn er achttien personen geobserveerd, dertien cliënten geïnterviewd en zijn er twee interviews met de professional afgenomen. Deze cliënten vertegenwoordigen honderdvijftig cliënten van ‘MEER!’ Noord. Daarnaast heeft het onderzoeksteam literatuuronderzoek gedaan naar de betekenis van armoede, mogelijke oorzakelijke factoren, het verschil tussen officiële en officieuze steunstructuren en het beleid van ‘MEER!’.
Uit de onderzoeksresultaten zijn de bestaande officieuze steunstructuren van de cliënten naar voren gekomen. De meest genoemde officieuze steunstructuren binnen én buiten ‘MEER!’ zijn: spullen ontvangen, kleding/spullen ruilen, boodschappen in de aanbieding kopen met anderen en samen met anderen groot inkopen voor wat betreft voedsel en producten. Onder andere door deze officieuze steunstructuren kunnen de cliënten beter omgaan met hun financieel tekort. Uit de onderzoeksresultaten is verder naar voren gekomen dat de cliënten vooral behoefte hebben aan een informatie- en aanspreekpunt binnen ‘MEER!’, dat ze steun willen vanuit ‘MEER!’ bij het vinden van werk en bij het uitbreiden/versterken van hun netwerk.
Het onderzoeksteam kan, uitgaande van de onderzoeksresultaten en literatuuronderzoek, concluderen dat enkele bestaande officieuze steunstructuren buiten ‘MEER!’ ingezet worden binnen ‘MEER!’. Dit kan gedaan worden door middel van het starten van een werkgroep. Deze werkgroep zal een steunstructuur voor de cliënten vormen en de relevante onderzoeksresultaten meenemen om zodoende in te kunnen spelen op de bestaande officieuze steunstructuren buiten ‘MEER!’.
Daarnaast kunnen er enkele bestaande officieuze steunstructuren binnen ‘MEER!’ verstevigd worden. Een bestaande officieuze steunstructuur binnen ‘MEER!’ die verstevigd kan worden is het uitwisselen van tips en advies omtrent financiën. ‘MEER!’ kan deze officieuze steunstructuur verstevigen door het starten van een werkgroep omtrent het specifieke thema financiën. De werkgroepen vormen tevens één van de aanbevelingen die het onderzoeksteam aan ‘MEER!’ heeft gedaan. De eerste werkgroep is het beroepsproduct.
Tot slot heeft het onderzoeksteam gedurende het onderzoek geconstateerd dat er een grijs gebied is tussen de officiële en officieuze steunstructuren. Dit heeft onder andere te maken met de Kanteling in zorg- welzijnssector. Deze Kanteling gaat van het aanbod gestuurd werken vanuit een accommodatie naar het activeren en faciliteren van bewoners om zelf activiteiten te organiseren (Scholte, Sprinkhuizen & Zuithof, 2012). ‘MEER!’ bevindt zich ook in dit grijze gebied. Ongeacht of de steunstructuren officieus zijn of in het grijze gebied bevinden, is het van belang dat ‘MEER!’ inspeelt op de bestaande steunstructuren van de cliënten en deze verstevigt om hen te ondersteunen in tijden van armoede.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnersStichting Divers
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk