De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectiviteit is meer dan tevredenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectiviteit is meer dan tevredenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoeksrapport dat voor u ligt is het resultaat van het afstudeeronderzoek van Debbie van Gisbergen en Jessie Sanders. In dit afstudeeronderzoek zijn wij als onderzoeksteam op zoek gegaan naar de knelpunten binnen de ambulante hulpverlening van Mare Bijzondere Zorg om vervolgens te kijken welke mogelijkheden benut kunnen worden om ervoor te zorgen dat de ambulante hulpverlening beklijft.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de organisatie Mare Bijzondere Zorg. Mare Bijzondere zorg is een kleine organisatie die ambulante begeleiding en dag- en weekendopvang biedt aan kinderen en ouders met autisme, ADHD en verwante gedragsproblemen. Het onderzoek heeft betrekking op de ambulante begeleiding binnen Mare Bijzondere Zorg.

In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: Wat zijn, binnen de ambulante hulpverlening die Mare Bijzondere Zorg biedt, de knelpunten en welke mogelijkheden kan Mare Bijzondere Zorg benutten om ervoor te zorgen dat de hulpverlening beklijft?

Het onderzoek zoals uitgevoerd door het onderzoeksteam is kwalitatief van aard. Tijdens het praktijkgerichte onderzoek zijn data verzameld door middel van literatuuronderzoek, interviews, observaties en casestudy. Dit heeft geresulteerd in dit onderzoeksrapport en een beroepsproduct. In het beroepsproduct vindt u een handleiding over hoe werkbegeleiding ingezet kan worden binnen Mare Bijzondere Zorg. Deze handleiding is tot stand gekomen doordat uit het onderzoek naar voren kwam dat medewerkers van Mare Bijzondere Zorg behoefte hebben aan werkbegeleiding. Tevens kan door het inzetten van werkbegeleiding de effectiviteit van de ambulante begeleiding vergroot worden. Door het frequent bespreken van de caseload blijft de organisatie op de hoogte van ieder individueel hulpverleningsproces. Daarnaast is het invoeren van werkbegeleiding van meerwaarde voor de hulpverleners doordat hun handelen besproken wordt en eventueel kan worden bijgestuurd. Doordat er met meerdere mensen naar één casus gekeken wordt kan een probleem vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden en kan er dus ook vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen gezocht worden.

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de effectiviteit van de hulpverlening bepaald wordt door de common factors. Common factors zijn de gemeenschappelijke factoren die ten grondslag liggen aan alle therapiemethoden zoals werkrelatie, hoop en verwachting en cliëntfactoren. De common factors hebben een methode nodig om in werking te treden. Hulpverlening moet georganiseerd en gestructureerd zijn. (Vries, 2010). Uit het onderzoek kwam naar voren dat er op dit moment niet met een vaste methodiek gewerkt wordt maar dat de hulpverleners vrijgelaten worden in hoe zij hun werkwijze in mogen vullen.

Een belangrijke conclusie is dat de hulpverleners grotendeels tevreden zijn over de werkwijze zoals zij die nu hanteren binnen de ambulante begeleiding. Wel geven de hulpverleners aan behoefte te hebben aan meer kennis over methodieken die zij in kunnen zetten binnen de ambulante begeleiding. De hulpverleners denken dat de ambulante begeleiding effectiever wordt door het gebruik van methodieken. Één van de aanbevelingen van het onderzoeksteam is het introduceren van bijscholing door middel van een theoriecursus. Het doel van een theoriecursus is het verwerven van kennis en inzicht waardoor de hulpverlener zich bewuster, adequater en vaardiger op kan stellen in de beroepsrol (Rietdijk, 2000).
Daarnaast is een belangrijke conclusie dat ook de huidige cliënten van Mare Bijzondere Zorg uiterst tevreden zijn over de ambulante begeleiding zoals deze nu geboden wordt. De cliënten konden geen knelpunten benoemen. Zij gaven aan alles te kunnen bespreken met de hulpverlener, ook wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. De hulpverlener past zich vervolgens aan, aan de behoefte van de cliënt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersMare Bijzondere Zorg
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk