De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aan de andere kant van de tafel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aan de andere kant van de tafel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Onderzoek & Innovatie


Dit is een samenvatting van het onderzoek ‘Aan de andere kant van de tafel’. Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de hulpverlening aan cliënten met ggz-problematiek in sociale wijkteams in Nijmegen. De hoofdvraag luidt als volgt: In hoeverre kan ervaringsdeskundigheid een bijdrage leveren aan de hulpverlening aan cliënten met ggz-problematiek in sociale wijkteams in Nijmegen?

Deelvragen:
1.Wat is de kennis van hulpverleners in de sociale wijkteams in Nijmegen over ggz-problematiek?
De kennis van de hulpverleners is uiteenlopend en verschilt per groep respondenten. Er kan gesteld worden dat de hulpverleners die zijn geïnterviewd een brede kennis van ggz-problematiek hebben. De respondenten die de internetenquête hebben ingevuld geven aan dat zij niet voldoende kennis van ggz-problematiek in het wijkteam hebben.

2. Hoe gaan hulpverleners in de sociale wijkteams in Nijmegen om met cliënten met ggz-problematiek?
De hulpverleners geven aan dat zij veel aandacht besteden aan hoe zij omgaan met cliënten met ggz-problematiek. Uit de resultaten met cliënten is gekomen dat zij merken dat de hulpverleners waarvan zij hulpverlening hebben gehad dit minder deden en dat zij hier wel behoefte aan hebben.
3. Wat zijn de belemmeringen die hulpverleners in de sociale wijkteams in Nijmegen in de begeleiding van cliënten met ggz-problematiek ervaren?
De grootste belemmering die wordt ervaren is het onbegrip over de procedure van het keukentafelgesprek.
4. Wat denken hulpverleners in de sociale wijkteams in Nijmegen wat elementen van ervaringsdeskundigheid zouden kunnen bijdragen aan het omgaan met ggz-problematiek?
De hulpverleners geven aan het fijn te vinden om er af en toe aan herinnerd te worden hoe het is om in de rol van cliënt te zitten.
5. Wat zijn de ervaringen en belevingen van ervaringsdeskundigen en cliënten als het gaat om hoe hulpverleners in sociale wijkteams in Nijmegen hen benaderen?
De ervaringen die cliënten hebben over hoe zij worden benaderd door hulpverleners zijn over het algemeen negatief.
6. Welke elementen van ervaringsdeskundigheid zouden een bijdrage kunnen leveren aan het omgaan met cliënten met ggz-problematiek door hulpverleners in sociale wijkteams in Nijmegen?
Uit de resultaten blijkt dat de belangrijkste elementen die een bijdrage zouden kunnen leveren, empathie en inlevingsvermogen zijn. De cliënten geven aan dit erg belangrijk te vinden in hoe een hulpverlener zich opstelt.
De conclusie van dit onderzoek is dat ervaringsdeskundigheid een bijdrage kan leveren aan de hulpverlening aan cliënten met ggz-problematiek in de sociale wijkteams Nijmegen. In de aanbeveling wordt het voorstel gaan om een voorlichting te geven aan de wijkteams.
Het onderzoek is kwalitatief van aard. Er is gebruik gemaakt van een internetenquête, half gestructureerde interviews en literatuuronderzoek. De respondentengroep bestond uit professionals en cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd gedurende de periode 1 februari 2016 – 23 mei 2016, in de gemeente Nijmegen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnerGGZ cliëntenorganisatie de Kentering,
Datum2016-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk