De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar vluchtige organische stoffen (hoe komt men tot een betere VOS-rapportage aan VROM)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar vluchtige organische stoffen (hoe komt men tot een betere VOS-rapportage aan VROM)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen zorgen voor een aantal milieuproblemen waaronder smog, aantasting van de ozonlaag en verzuring. Europese (de EG-VOS-richtlijn) en Nederlandse (het Oplosmiddelenbesluit) regelgeving moet ervoor zorgen dat de uitstoot van deze stoffen wordt beperkt. Om te bepalen hoeveel bedrijven aan de regelgeving voldoen moet elke lidstaat om de drie jaar rapporteren aan de Europese Commissie.

Voor Nederland wordt die rapportage verzorgd door het ministerie van VROM. Het ministerie van VROM klopt voor VOS-gegevens van bedrijven weer bij gemeenten aan. De Milieudienst Zuidoost-Utrecht levert de VOS-gegevens aan bij VROM voor de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Zeist. Het eerste onderdeel van deze afstudeerstage bestond daarom uit het opvragen van VOS-gegevens bij bedrijven en het rapporteren aan VROM, tijdens het opstellen van die rapportage bleek dat er verbeterpunten zijn op het gebied van omgaan met VOS-gegevens binnen de Milieudienst.

De kern van mijn afstuderen bestond uit het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van de manier waarop de Milieudienst met de VOS-gegevens omgaat. Een goede VOS-registratie zou de rapportage aan VROM een stuk makkelijker maken. Na wat onderzoek bleken er vier goede mogelijkheden voor VOS-registratie te bestaan:

- VOS-registratie in Menes (programma voor beheer van bedrijfsgegevens);
- VOS-registratie op de website;
- VOS-registratie op de harde schijf;
- VOS-registratie in toekomstig WABO/ICT-systeem.

Elke optie heeft voor- en nadelen, Menes lijkt echter toch de meest logische optie. Het systeem bevat al alle andere bedrijfsgegevens, waardoor het overzichtelijk is. Daarnaast zijn alle medewerkers bekend met het systeem dus hoeft er niemand geïnstrueerd te worden. Menes wordt komend jaar vervangen door een nieuw WABO/ICT-systeem, er moet bij de voorbereiding voor de invoering daarvan rekening gehouden worden met het feit dat de VOS-gegevens er ook in geregistreerd moeten worden.

Er kunnen ook in de communicatie een aantal zaken verbeterd worden. Handhavers krijgen soms na controle bij een VOS-bedrijf een VOS-boekhouding mee, deze VOS-gegevens worden echter niet gedeeld met vergunningverleners. Om te voorkomen dat bij bedrijven twee keer dezelfde informatie wordt opgevraagd is het belangrijk dat handhavers de verkregen VOS-gegevens opslaan in het op te zetten VOS-registratiesysteem.

Om te voorkomen dat bij elke rapportage aan VROM een nieuwe lijst met VOS-bedrijven moet worden opgesteld moeten medewerkers van het team vergunningen ervoor zorgen dat nieuwe VOS-bedrijven direct in het VOS-registratiesysteem worden opgenomen. Dat gebeurt door in Menes het vakje VOS-bedrijf ja/nee in te vullen, het bedrijf wordt dan opgenomen in de te genereren VOS-lijst.

De communicatie tussen de Milieudienst en bedrijven kan ook verbeterd worden. Zo kan de mogelijkheid geboden worden voor bedrijven om hun VOS-gegevens digitaal aan te leveren via een formulier op de website. Daarnaast kunnen de belangrijkste VOS-gegevens (zoals het VOS-verbruik) worden weergegeven in het geoloket op de website, zodat bedrijven en gemeenten de gegevens ook in kunnen zien. Als toelichting op de VOS-regelgeving komt er een korte uitleg op de website.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersMilieudienst Zuidoost-Utrecht, Team Vergunningen
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk