De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hydraulische herberekening rioolstelsel Heeswijk-Dinther

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hydraulische herberekening rioolstelsel Heeswijk-Dinther

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING

In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernheze is door Ingenieursbureau van Kleef B.V. te Vught een herberekening van de riolering uitgevoerd voor de kern Heeswijk-Dinther.

Ten behoeve van het GRP 2000-2004 zijn reeds in 1997 berekeningen van het rioolstelsel uitgevoerd. Hieruit zijn destijds rioolmaatregelen naar voren gekomen. Echter, blijkt uit nader onderzoek dat de aanbevolen rioolmaatregelen zijn gebaseerd op een incorrect uitgangspunt. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie is er een actueel beeld ontstaan van het werkelijk afvoerend oppervlak. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het afvoerend oppervlak is toegenomen met 158% ten opzicht van de resultaten uit 1997. Deze toename heeft grote gevolgen. Dit blijkt uit het feit dat het rioolstelsel niet blijkt te voldoen aan de basisinspanningseisen die zijn vastgesteld door het waterschap de Aa en Maas. Tevens blijkt uit de berekening van het huidige rioolstelsel dat er niet aan de in het GRP2000-2004 verwoorde doelstelling dat één maal per twee jaar 'water op straat' mag voorkomen wordt voldaan. Echter, zijn er geen gegevens voor handen uit de praktijk die het beeld van de 'water op straat ' locaties bevestigen. Aanbevolen wordt om de resultaten uit de berekening van de bestaande situatie te vergelijken met een uit te voeren monitoring van het huidige stelsel. Bij de berekening van het toekomstige rioolstelsel worden de hiervoor genoemde effecten versterkt. Hieruit valt af te leiden dat er een aanzienlijke inspanning door de gemeente Bernheze dient te worden verricht om in de toekomst te voldoen aan de basisinspanning. Hiertoe zijn een aantal verbetermaatregelen opgesteld. Deze verbetermaatregelen bestaan uit hoofdzakelijk uit het vergroten van leidingdiameters, het afkoppelen van afvoerende oppervlakken en de realisatie van één bergbezinkvoorziening. Voor het huidige rioolstelsel geldt dat deze op basis van de resultaten van berekeningen uit 1997 is goed gekeurd door het waterschap. Aanbevolen wordt om de verbetermaatregelen op te nemen in het GRP dat in 2004 wordt geactualiseerd.

De gemeente Bernheze heeft tevens verzocht een ontwerp op te stellen voor afkoppeling van het gebied Meerstraat-Zijlstraat-Abdijstraat in de kern Heeswijk-Dinther in het kader van een subsidieaanvraag. Hiertoe is een ontwerp opgesteld dat uitgaat van de ombouw van het huidige stelsel naar een verbeterd gescheiden stelsel en de afkoppeling van afvoerende oppervlakken. De aanleg kosten worden globaal geraamd op 1.500.000,00 Euro exclusief B.T.W.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk