De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vertrouwen is goed, controleren is beter

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vertrouwen is goed, controleren is beter

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De processen, zoals deze binnen Scheepens verlopen, waren nog niet vastgelegd. Hierdoor kon er geen garantie worden gegeven in welke mate, of hoe goed, de processen daadwerkelijk beheerst werden. Daartoe is er door Scheepens gevraagd om de processen binnen Scheepens in kaart te brengen waarbij er een AO handboek opgesteld moest worden. Daarbij was de vraag ook of dat er tevens een risicoanalyse uitgevoerd kon worden waardoor er inzichtelijk kan worden gemaakt of dat de processen ook daadwerkelijk worden beheerst. Uit deze vraagstelling vanuit Scheepens is de volgende doelstelling geformuleerd:
'Het doel van het onderzoek is een advies te schrijven over de maatregelen die nodig zijn om binnen de organisatie de risico's, die eveneens in kaart gebracht zullen worden, te beperken. Daarnaast dienen de informatiestromen geoptimaliseerd te worden door de huidige processen te beschrijven en een risicoanalyse uit te voeren ter beheersing van de processen.'
Voor het onderzoek zijn er allereerst interviews afgenomen met medewerkers van Scheepens om de huidige processen te kunnen beschrijven. Vanuit deze interviews is het AO handboek opgesteld waarin de IST situatie is vastgelegd. Vervolgens is de SOLL situatie bestudeerd. Door de IST situatie met de SOLL situatie te vergelijken kon er een risicoanalyse worden opgesteld. In deze risicoanalyse is er bekeken of dat alle risico's volledig geëlimineerd zijn door Scheepens aan de hand van al getroffen maatregelen, of dat de risico's nog verder beperkt kunnen worden.
Na het uitvoeren van het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat niet alle risico's binnen Scheepens zijn afgedicht waarbij de volgende conclusie kan worden getrokken:
"Vertrouwen is goed, controleren is beter"
Hierbij worden er relatief weinig afspraken vastgelegd en indien deze al worden vastgelegd, worden deze niet ondertekend. Hierbij is duidelijk te zien dat er erg veel op vertrouwen wordt gewerkt binnen Scheepens, zowel tussen de medewerkers onderling als met de klanten. Dit is mede door de economische crisis ontstaan, waarbij de risico's de afgelopen jaren flink zijn toegenomen. Klanten verwachten namelijk steeds meer voor minder geld. Indien Scheepens daarbij altijd aan de verwachtingen van de klant zal voldoen en nooit 'nee' zal zeggen tegen de klant, zullen klanten steeds meer gaan vragen en verwachten. Dit alles kan uiteindelijk leiden tot grote verliezen.
Voor de risico's die gevonden zijn en onvoldoende worden beheerst zullen er aanbevelingen worden gedaan. Deze aanbevelingen zijn er specifiek op gericht om het risico verder te beperken, waardoor Scheepens meer 'in control' zal worden. Deze aanbevelingen hebben voornamelijk te maken met het geparafeerd vastleggen van afspraken.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersScheepens reclame adviseurs
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk