De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het kwaliteitsonderzoek van de zorg- enadviesteams, gemeente Weert en omstreken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het kwaliteitsonderzoek van de zorg- enadviesteams, gemeente Weert en omstreken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de gemeente Weert en de samenwerkingsverbanden PO-VO Weert e.o. is de vraag gekomen om een kwaliteitsonderzoek te doen naar de zorg- en adviesteams (ZAT's) in de gemeente Weert en omstreken. Met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van het Passend Onderwijs wordt het steeds belangrijker dat de zorgstructuur binnen de gemeente Weert e.o. goed georganiseerd is.

De probleemstelling die centraal heeft gestaan tijdens het onderzoek luidt als volgt:
"Welke veranderingen in de zorgstructuur, met name de inrichting van het multidisciplinair overleg of zorg- en adviesteam, heeft de gemeente Weert en omstreken nodig om per schooljaar 2013/ 2014 passend onderwijs te bieden aan kinderen in de leeftijdsgroep 4 t/m 18 jaar?"

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is er zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht. Er is ten eerste een enquête uitgezet naar alle deelnemers van alle ZAT's in de gemeente Weert e.o. met als doel de meningen en visies van een zo groot mogelijke populatie mee te nemen in het onderzoek. De respons van deze enquête is 86%. Daarnaast hebben er zeven observaties plaatsgevonden op het Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Het doel van deze observaties was om in de praktijk de objectiviteit van de resultaten uit de enquête te toetsen. Vervolgens is binnen elke discipline een vertegenwoordiger geïnterviewd. Het doel van de interviews was om meer diepgang te krijgen van de resultaten van de enquete en de resultaten van de observaties. De tafelgesprekken zorgde ervoor dat ook de meningen en visies van de intern begeleiders en de zorgcoördinatoren aan het licht kwamen.

Opvallend is dat elke school haar eigen groeiproces doorloopt betreffende de ZAT's en dat er grote verschillen zijn tussen de ZAT's. De resultaten van dit onderzoek laten zien hoe op dit moment de ZAT's functioneren op zowel het PO, VO als MBO en het BZAT. Geconcludeerd kan worden dat de frequentie van de ZAT's zeer wisselend is. Daarnaast worden ouders bij een aanmelding van een casus niet altijd voldoende betrokken en is er nog winst te behalen op het gebied van inlichting. De deelnemers van de ZAT's beoordelen elkaars inbreng met goed en de onderlinge samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Zowel ouders als leerlingen en leerkrachten nemen over het algemeen niet deel aan het ZAT. De meningen zijn verdeeld als het er om gaat dit te veranderen in de toekomst. Voor, tijdens en na een bespreking kan de regulatieve cyclus meer gevolgd worden. Er zijn verschillende hulpmiddelen om gestructureerd het ZAT- overleg te voeren. Hier wordt op dit moment te weinig gebruik van gemaakt. Op deze gebieden zijn een aantal aanbevelingen gedaan die bijdragen aan de effectiviteit en kwaliteit van de ZAT's.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersGemeente Weert
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk