De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvoeging financiele afdelingen van de politiekorpsen Midden-&West Brabant en Zeeland

Inkoopproces, budgethouderschap en registratie van het wagenpark

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvoeging financiele afdelingen van de politiekorpsen Midden-&West Brabant en Zeeland

Inkoopproces, budgethouderschap en registratie van het wagenpark

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De politie is een dienstverlenende organisatie. Waakzaam en dienstbaar bewaakt de politie de waarden van de rechtstaat. Het motto van elke politiemedewerk(st)er is: Waakzaam, dienstbaar en de burger centraal.

In het kader van de nieuwe politiewet vermindert het aantal politiekorpsen. Op het moment dat dit rapport geschreven wordt zijn er 25 regionale politiekorpsen en dit wordt teruggebracht naar één landelijk politiekorps, die op zijn beurt is onderverdeeld in 10 regionale eenheden. De politiekorpsen Midden- en West Brabant en Zeeland gaan samen een regionale eenheid Zeeland-West-Brabant vormen. Tijdens het onderzoek is gefocust op de verwerking van inkoopfacturen, budgethouderschap & mandatering en de registratie van het wagenpark. Na de personeelskosten zijn kosten inzake vervoer en huisvesting de grootste uitgave bij de politiekorpsen, het is hierdoor belangrijk dat deze processen goed verlopen. Daarnaast is het belangrijk dat de bevoegdhedenstructuur van de organisaties op orde is, budgethouders en gemandateerde zijn namelijk bevoegd om uitgaven te doen zonder tussenkomst van anderen (uitzonderingen daargelaten).

De afstudeeropdracht luidt als volgt: "Wat is er nodig om een (soepele en efficiënte) samenvoeging tussen de financiële afdelingen van de politiekorpsen MWB en Zeeland te realiseren. Daarbij dient, op het gebied van verwerking van inkoopfacturen, budgethouderschap & mandatering en de registratie van het wagenpark gekeken te worden dat de juistheid en rechtmatigheid van de processen gewaarborgd blijft of wordt."

De hoofdstukken zijn over het algemeen hetzelfde vormgegeven. Elk hoofdstuk begint met een beschrijving van de IST situatie van beide politiekorpsen, daarna worden de verschillen tussen de beide politiekorpsen weergegeven en tot slot wordt de SOLL situatie met conclusies en aanbevelingen gegeven. Tevens bevatten een aantal hoofdstukken extra uitleg en voor- en nadelen van beide werkwijze.

Wij hebben geconcludeerd dat de werk- en handelswijze van de beide politiekorpsen op een aantal aspecten duidelijk van elkaar verschillen. Zo voert het politiekorps Zeeland bijna geen eigen interne controle uit, terwijl er bij het politiekorps MWB juist vele verschillende interne controles worden uitgevoerd. Ook het vastleggen van AO protocollen gebeurd bij het politiekorps MWB structureler dan bij het politiekorps Zeeland. Dit wil tevens wel zeggen dat de werkwijze bij politiekorps MWB strikter is dan bij het politiekorps Zeeland. Beide werkwijze hebben voor- en nadelen.

Een AO moet in beginsel aan de volgende aspecten voldoen:
1 Een goede beschrijving van de uit te voeren stappen/werkzaamheden die bij diverse
werkprocessen uitgevoerd moeten worden;
2 Een goede controle technische functiescheiding;
3 De AO procedure moet goed uitvoerbaar zijn.

In de AO van beide politiekorpsen zijn de aspecten 1 en 2 voldoende aanwezig, we hebben geconcludeerd dat een aantal aanbevelingen met betrekking tot het derde aspect nodig zijn. Een van deze aanbevelingen is om gebruik te maken van de workflow van het politiekorps Zeeland, waarin een bypass is opgenomen om de workflow efficiënter te maken in het geval van afgekeurde inkoopfacturen. Daarnaast adviseren wij om een extra rechtmatigheidscontrole en interne controle op het gebruik van deze bypass uit te voeren.

Wij adviseren, ten aanzien van de registratie van het wagenpark, om gebruik te maken van een systeem met de zelfde functionaliteiten als het huidige systeem (FMS) dat door politiekorps MWB wordt gebruikt. Een systeem zoals FMS geeft inzicht in het wagenpark als geheel en per voertuig in het bijzonder. Dit inzicht kan een financieel systeem niet geven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnerPolitiekorpsen MWB en Zeeland
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk