De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herbestemmen zorgvastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herbestemmen zorgvastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het kabinet dient fors te bezuinigen op de uitgaven in de zorg. Daardoor is het essentieel dat
wijzigingen in het zorgstelsel worden doorgevoerd. De verwachting is hierdoor dat de
overheidsuitgaven beter beheersbaar zijn. In de huidige zorgsector ziet men dat er meer behoefte is
naar zorg aan huis en dat ouderen langer in hun vertrouwde woonsituatie blijven wonen.
De hervorming van het zorgstelsel houdt met name in dat bepaalde lagere ZZP’s worden afgeschaft.
Hierdoor vindt er een verplaatsing plaats van intramurale- naar extramurale zorg. Het gevolg hiervan
is dat er voor mensen met een lagere ZZP geen plaats meer is in de zorgcomplexen. Het is daarom
van belang dat deze mensen de verzorging aan huis ontvangen.
Om al deze hervormingen door te voeren, wilt het kabinet de AWBZ flink hervormen. Het kabinet wilt
op deze wijze haar verantwoordelijkheden afstaan aan de lagere overheden. Hierdoor is het
eenvoudiger om maatwerk te leveren en de cliënten op individueel niveau te voorzien van de
benodigde zorg.
De hervormingen in het zorgstelsel heeft met name op de woningbouwcorporaties en zorgverleners
een grote impact. Gezien het feit dat de vergrijzing toeneemt, hebben woningbouwcorporaties en
zorgverleners in het verleden geïnvesteerd in zorgvastgoed. Doordat de lagere ZZP’s zijn of worden
afgeschaft, gaan deze zorgbehoevenden niet meer naar een zorgcomplex.
Naar verwachting zal met name in de grootschalige zorgcomplexen leegstand gaan plaatsvinden. Het
is maatschappelijk gezien van groot belang dat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. Alle
belanghebbenden zijn immers niet gebaad bij leegstand van het vastgoed.
Leegstaand zorgvastgoed is gezien het maatschappelijke probleem ook Cordeel Nederland niet
ontgaan. Het bouwbedrijf heeft de mogelijkheden om te investeren in bestaand zorgvastgoed. Het is
voor Cordeel Nederland een kans om wellicht toe te treden tot de herbestemmingsmarkt.
Vanuit Cordeel Nederland is me de opdracht gegeven om een herbestemmingstool te updaten, zodat
deze geschikt is voor het gebruik in de zorgsector. In nauwe samenspraak met Cordeel Nederland
heeft dit geleid tot de volgende hoofdvraag:
“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwkunde-Den Bosch
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk