De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omlegging Zuid Willemsvaart Maas - Den Dungen (Empel - Berlicum)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omlegging Zuid Willemsvaart Maas - Den Dungen (Empel - Berlicum)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het huidige tracé van de Zuid-Willemsvaart loopt dwars door het centrum van 's Hertogenbosch. Dit
levert vertragingen op voor het scheepvaartverkeer en het wegverkeer. De vertragingen ontstaan door
de vele bruggen die in het centrum zijn gelegen. Uitbreiding van het bestaande kanaal is mogelijk, maar
lost de problemen in de stad niet op.
De projectgroep is ervan uitgegaan dat er, in het centrum van 's-Hertogenbosch, geen mogelijkheid is
tot uitbreiding van het kanaal. Zodoende is er door de projectgroep een ontwerp gemaakt van het
kanaal buiten het centrum van 's-Hertogenbosch. Hier is meer ruimte beschikbaar voor het kanaal en
voor aanleg van natuur.
De omlegging loopt tussen 's-Hertogenbosch en Rosmalen door, van Den Dungen (bestaande Zuid-
Willemsvaart) tot aan de Maas (nabij Empel). Het gedeelte dat in dit rapport is onderzocht loopt van
Sluis Berlicum tot aan Sluis Empel, constructies zoals bruggen en sluizen zijn niet meegenomen in het
onderzoek.
Het project Omlegging Zuid-Willemsvaart was tijdens de start van het afstudeerproject nog niet
definitief en daardoor ontbraken de Stakeholdersanalyse, Programma van Eisen en de
Vraagspecificatie. Daarom heeft de projectgroep deze zelf opgesteld en getoetst, wat resulteert in een
compleet ontwerp dat aan MNO-Vervat kan worden overgedragen.
De omlegging bestaat uit een vaargeul met dijken aan weerszijden, de dijk aan de oostkant is voorzien
van een ecologische verbindingszone. In het Hoofdrapport is bepaald dat de ecologische
verbindingszone wordt uitgevoerd als een ecologische oever. Dit houdt in dat de oostelijke oever wordt
ingericht met poelen, deze poelen bevorderen de flora en fauna migratie tussen het Aa-dal en het
Maas-dal.
De uitkomst van de analyse ecologische verbindingszone en de stakeholdersanalyse zijn verwerkt tot
een Programma van Eisen.
Het Programma van Eisen is niet per onderwerp opgesteld. Om een overzichtelijke lijst met eisen te
maken is het Programma van Eisen uitgewerkt tot een vraagspecificatie. In de vraagspecificatie staan
de eisen per onderwerp gerangschikt. De omlegging (Hoofdsysteem) is onderverdeeld in subsystemen
waarvan het subsysteem de vaargeul + ecologische verbindingszone is uitgewerkt in het hoofdrapport.
Aan de hand van de Vraagspecificatie is het ontwerp opgesteld en getoetst. Om te toetsen of het
ontwerp de belastingen kan weerstaan zijn er berekeningen gemaakt namelijk: hydraulische belasting
(veroorzaakt door de scheepsvaart; haalgolf, spiegeldaling, retourstroom, secundaire golfen), dikte
talud bekleding, het wel of niet voorkomen van verdroging/vernatting, stabiliteit van de dijklichamen,
verversing van het water in de poelen, de taludhelling en de damwandconstructie.
De omlegging bestaat uit een vaargeul met een trapeziumprofiel, de taludhelling is 1:3 en de oostkant
is ingericht als natuurvriendelijke oever. De bodembreedte is 21,30 meter, bodempeil bevindt zich
op -2,20 m NAP en de diepte van de vaargeul bedraagt over de gehele lengte 4,20 meter. Onder de
kruisende constructies wordt een damwandconstructie toegepast, aan zowel de west- als oostkant. De
vaargeul wordt hier uitgevoerd als een bakprofiel met een breedte van 35,50 meter.
De natuurvriendelijke oever bestaat uit 19 poelen die variëren in afmetingen. De lengte varieert tussen
175, 230 en 240 meter. De breedte is bij alle poelen gelijk (5,50 meter) met uitzondering van poel 1 en
14, deze bevinden zich deels onder een kruisende constructie en hebben een vernauwde breedte. De
diepte varieert van 0,20 tot 1,20 meter. De poelen 1, 4, 10 t/m 12, 15 en 19 zijn gesloten poelen
waardoor hier een eigen waterkwaliteit en biotoop ontstaat. De overige poelen zijn aangesloten op de
vaargeul en hebben de zelfde waterkwaliteit als in het kanaal. Door het scheepsvaartverkeer wordt het
water in de open poelen ververst.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersMNO Vervat-Beton B.V. te Nieuw Vennip
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk