De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beschrijving van de administratieve organisatie bij Welzijn De Meierij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beschrijving van de administratieve organisatie bij Welzijn De Meierij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden bij Welzijn De Meierij. Welzijn De Meierij is een
welzijnsorganisatie, die zich dagelijks inzet om burgers te laten participeren in de maatschappij.
Deze inzet bestaat onder andere uit diverse diensten, activiteiten, projecten en cursussen.
De opdracht die is uitgevoerd voor Welzijn De Meierij bestaat uit het vastleggen van de
administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen. Door de recente fusie waaruit
Welzijn De Meierij is ontstaan en de professionaliseringsslag die zij willen maken, willen zij de
administratieve organisatie vastgelegd hebben. Daarnaast willen zij inzicht in de risico‟s, die
binnen de organisatie spelen in kaart hebben gebracht en weten wat zij kunnen doen om deze
risico‟s te mitigeren.
Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag:
Centrale vraag: Welke verbeteringen kunnen er worden aangebracht, om de stichting in control te
houden?
Om deze vraag te beantwoorden is als eerste de organisatie bestudeerd en de literatuur. Nadat dit
is gedaan zijn er interviews gehouden met diverse medewerkers, om de administratieve organisatie
vast te leggen. Nadat de administratieve organisatie is vastgelegd zijn de risico‟s bepaald en zijn er
aanbevelingen gedaan, door de IST positie met de SOLL positie te vergelijken.
Er kan geconcludeerd worden, dat er nog veel risico‟s schuilen binnen de organisatie van Welzijn De Meierij, waarvan enkele grote risico en veel kleinere. Op enkele onderdelen is Welzijn De Meierij dus nog niet geheel in control, maar grotendeels hebben zij de administratieve organisatie goed geregeld. Er is een goede mogelijkheid om deze grotere risico‟s aan te pakken en hierdoor de ge-hele controle over de administratieve organisatie terug te krijgen.
Een ander deel van de opdracht die is uitgevoerd is het opstellen van een treasurystatuut. Voor Welzijn De Meierij betekent dit, dat zij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van haar medewerkers vastgelegd wil hebben.
Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag:
Centrale vraag: Welke adviezen kunnen worden gegeven met betrekking tot het treasurystatuut, een budgetteringsmodel en de liquiditeitsbegroting?
Om deze vraag te beantwoorden is als eerste de organisatie bestudeerd en de literatuur die met dit onderwerp verband houdt. Voor het treasurystatuut is vervolgens een RACI-model opgesteld, om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Als laatste stap zijn er risico‟s bepaald en zijn er aanbevelingen gedaan.
Er kan geconcludeerd worden voor het treasurystatuut, dat de risico‟s niet van dusdanige grootte zijn om direct aangepakt te worden. De aanbevelingen die zijn gedaan zorgen ervoor, dat er meer grip is op de uitgaven van de medewerkers.
Voor het budgetteringsmodel is vanuit de theorie beschreven hoe er gebudgetteerd kan worden en wat de functies van een budgetteringsmodel zijn. Aan de hand hiervan is een advies gegeven over welke manier van budgetteren voor Welzijn De Meierij aan te raden is, om de kosten in control te houden. Daarnaast is er in de bijlage een model opgezet waardoor de stichting tot persoonlijke budgetten kan komen. Door persoonlijke budgetten kan Welzijn De Meierij haar organisatie finan-cieel in control houden, omdat de werknemers dan duidelijk weten tot welk bedrag ingekocht mag worden.
Voor de liquiditeitsbegroting is eveneens de theorie bestudeerd. Vanuit de theorie is een liquidi-teitsbegroting opgesteld met behulp van de begroting van Welzijn De Meierij. Geconcludeerd kan worden dat de stichting een negatieve geldstroom heeft. Daar staat wel tegenover dat de stichting over voldoende liquide middelen beschikt, om deze geldstroom op te vangen. Voor de kleinschalig-heid van de organisatie raden wij het niet aan, om een liquiditeitsbegroting op te stellen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersStichting Welzijn De Meierij
Datum2013-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk