De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afvalloze bouwplaats

De eerste stap richting een circulaire economie

Rechten: https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm

Afvalloze bouwplaats

De eerste stap richting een circulaire economie

Rechten: https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm

Samenvatting

Managementsamenvatting
De wereld verandert. Klimaatverandering is een veelbesproken onderwerp in de huidige samenleving. Deze verandering is het gevolg van een jarenlange lineaire economie die grondstoffen uitput en de CO2-footprint laat groeien. Daardoor groeit wereldwijd steeds meer het besef dat de wereld eindig is. Mensen moeten en gaan anders denken om grondstoffen niet langer uit te putten en de CO2-footprint te laten dalen. De basis voor het ontstaan van een circulaire economie. Een economie waarbij het draait om een gesloten kringloop, zodat er geen afval ontstaat.
Een uitdaging voor de bouwsector, omdat deze sector voor een groot deel bijdraagt aan de totale afvalproductie van Nederland. Deze sector zal dus anders moeten gaan denken. Van Santvoort Bouw merkt dit ook. Zij zien namelijk dat opdrachtgevers steeds vaker selecteren op thema’s als duurzaamheid en circulariteit. Om aan deze vraag te voldoen, zullen zij dus circulair moeten gaan handelen. De eerste stap daarvoor ligt bij afvalreductie.
Van Santvoort Bouw produceert jaarlijks namelijk gemiddeld 914 ton afval. Een resultaat dat niet past binnen de circulaire economie. Om deze hoeveelheid te reduceren, is de volgende probleemstelling geformuleerd: “Hoe kan Van Santvoort Bouw de afvalstromen bij uitvoerende projecten eind 2022 met 50% reduceren?”
Het doel van het onderzoek is: het presenteren van een actieplan aan Van Santvoort bouw, waarmee zij eind 2022 bij uitvoerende projecten 50% afval kunnen reduceren. Dit plan zal bestaan uit implementeerbare en toepasbare acties, waarin de gehele organisatie een rol speelt.
De totstandkoming van de resultaten komt voort uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Daarbij zijn respectievelijk secundaire analyse en monitoring, interviews, veld- en literatuuronderzoek voor gebruikt.
Daaruit blijkt dat de organisatie afval kan reduceren door maatregelen te treffen die gericht zijn op preventie, hergebruik en recycling. Van Santvoort Bouw moet zich daarbij voornamelijk richten op het optimaliseren van de bouw- en sloopafvalstroom. Deze stroom is namelijk de enige in het afvalverwerkingsproces die niet volledig gerecycled kan worden en uiteindelijk resulteert in niet bruikbare grondstoffen. Het bouwen van woningen of appartementen door Van Santvoort Bouw met de huidige werkwijze levert daarvoor de volgende kilo’s afval per kubieke meter gebouwvolume:
WONINGEN
HOUT BSA MENGPUIN
0,89 kilo 4,25 kilo 6,75 kilo
APPARTEMENTEN
HOUT BSA MENGPUIN
0,36 kilo 3,17 kilo 4,40 kilo


De oorzaken van de BSA-stroom liggen bij de producten; plastic, karton en isolatie materialen. Deze producten zorgen namelijk voor 80% van het bouw- en sloopafval. Vanuit gesprekken met afvalverwerkers blijkt dat Van Santvoort Bouw dit afval kan reduceren met behulp van de volgende vijf maatregelen:
 Afvalplan opstellen
 Scheiden bij de bron
 Opvoeden bouwpersoneel  Afspraken met partners
 Visualisatie toepassen

Welke mate van afvalreductie deze maatregelen tot gevolg hebben is echter niet met dit onderzoek aangetoond. Om aan de probleem- en doelstelling te voldoen, zal de organisatie het onderzoek moeten vervolgen. Daarvoor is het raadzaam om een implementatieplan voor het verbetertraject op te stellen met daarin de vijf verbetermaatregelen. Vervolgens kunnen zij dit traject monitoren toetsen en evalueren, waardoor het reductiepercentage bekend wordt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2021-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk