De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wijkveiligheidsonderzoek sociale veiligheid en leefbaarheid Componistenwijk Heesch - het Woud Oss

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wijkveiligheidsonderzoek sociale veiligheid en leefbaarheid Componistenwijk Heesch - het Woud Oss

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Om extra kwaliteit aan het onderzoek toe te voegen is de Componistenwijk vergeleken met de wijk het Woud in Oss.
Na de inleiding zijn in hoofdstuk twee de kenmerken van beide wijken op basis van sociodemografische gegevens en politiecijfers (objectieve veiligheid) nader uiteengezet. Vervolgens is op basis van de primaire dataverzameling, het surveyonderzoek en de open interviews met bewoners beoordeeld wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de wijken in een landelijke en stedelijke gemeente. Tot slot is middels een conclusie toegelicht in hoeverre de burgers tevreden zijn over hun eigen wijk.
Hoofdstuk drie van het onderzoek bestaat uit een theoretische onderbouwing van het begrip 'aandachtswijken', gevolgd door een conclusie op basis van het observatieonderzoek waarin wordt beoordeeld of de onderzochte wijken als 'aandachtswijk' kunnen worden bestempeld.
In het vierde hoofdstuk zijn de trends en ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot sociale veiligheid en leefbaarheid uiteengezet en beoordeeld in hoeverre zij raakvlakken hebben met de Componistenwijk en het Woud.
Vervolgens is in hoofdstuk vijf uiteengezet hoe de gemeente Bernheze wijkgericht werken kan implementeren binnen de organisatie. Het doel van wijkgericht werken is het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid doormiddel van burgerparticipatie.
Tot slot is een conclusie gegeven en zijn op basis daarvan aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersGemeente Bernheze
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk