De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Straatwaarde

Onderzoek naar psychosociale ondersteuning aan sekswerkers die aan het uitstappen zijn en op een problematische manier middelen gebruiken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Straatwaarde

Onderzoek naar psychosociale ondersteuning aan sekswerkers die aan het uitstappen zijn en op een problematische manier middelen gebruiken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd voor TERECHT!, een inloop- en advies centrum voor alle (ex-)sekswerkers in Eindhoven. De doelgroep waar TERECHT! mee werkt zijn sekswerkers. Een groot gedeelte van deze doelgroep krijgt te maken met problemen zoals problematisch middelengebruik (Heuts & Homburg,
2013). TERECHT! signaleert dat de ondersteuning die zij bieden in negatieve zin wordt beïnvloed door problematisch middelengebruik van de cliënt (Trajectbegeleiders TERECHT!, persoonlijke communicatie, 9 maar 2016). In het bereiken van de persoonlijke doelen van sekswerkers die willen uitstappen blijkt problematisch middelengebruik een belangrijke rol te spelen (De Jong & Willekens,
2013). Over deze problematiek wordt gezegd dat deze het uitstappen voor sekswerkers minder realistisch maakt (Heuts & Homburg, 2013). Om uitstappen voor deze doelgroep realistischer te kunnen maken is de volgende probleemstelling beantwoord in dit onderzoek:
Op welke wijze dienen sekswerkers die aan het uitstappen zijn en op een problematische manier middelen gebruiken psychosociaal ondersteund te worden?
Bovenstaande probleemstelling is beantwoord door middel van literatuuronderzoek en Q-methodologie. Bij het beantwoorden van de probleemstelling zijn uitspraken gedaan over sekswerkers die aan het uitstappen zijn en op een problematische manier middelen gebruiken. De steekproef die hieruit getrokken is omvat een aantal van tien sekswerkers die aan het uitstappen zijn en op een problematische manier middelen gebruiken. Van deze tien sekswerkers was er één non respons. Uit
het literatuuronderzoek en de Q-studie onder de negen respondenten die mee wilden werken aan dit onderzoek zijn verschillende resultaten gekomen. Van al deze resultaten is de eindconclusie dat er niet één wijze is waarop de doelgroep ondersteund dient worden, maar dat er wel een aantal belangrijke thema’s naar voren komen. Hierbij komt naar voren dat de hulpverlener naar de wensen, mogelijkheden en doelen van hun cliënt dient te luisteren en dat het behouden van autonomie heel belangrijk is voor de doelgroep. De meerderheid van de respondenten heeft behoefte aan een presente hulpverlener die hen ziet en hoort, en de minderheid van de respondenten heeft behoefte aan een hulpverlener die samen met hen zaken regelt omtrent administratie en het hulpverleningstraject, en aan ervaringsdeskundigheid. Voorlichting over veilige seks, het treffen van veiligheidsmaatregelen, het helpen bij het maken van keuzes over wel of niet gebruiken en het betrekken van de naasten bij de behandeling worden als goed bedoelde maar ongewenste interventies beschouwd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
LectoraatLectoraat Integrale Veiligheid
PartnersTerecht Eindhoven
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk