De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het schoolmaatschappelijk werk in Suriname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het schoolmaatschappelijk werk in Suriname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is een eindevaluatie op de doelstellingen van het schoolmaatschappelijk werk in Abrabroki, Paramaribo in Suriname. De evaluatie is gebaseerd op de mening van de ondervraagde doelgroep, in hoeverre zij vinden dat de doelstellingen zijn behaald. Vanuit een breder perspectief, het onderwijs in Suriname en de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk, zal in het verslag langzaam gewerkt worden naar een beschrijving van de specifieke doelstellingen. Deze worden belicht vanuit de literatuur en daarnaast vanuit de visie van Stichting Projecten Christelijk Onderwijs. Daarna zullen de onderzoeksopdracht en de probleemstelling aan bod komen. In de daarop volgende onderzoeksmethode wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en worden de nodige struikelblokken benoemd.
De evaluatie van de doelstellingen zorgt voor verassende resultaten. In hoofdstuk 4 'conclusies' kunt u daar uitgebreid over lezen. Daarna volgt de discussie en tenslotte de aanbevelingen.

Er is een maand uitgetrokken om interviews af te nemen. In totaal zijn er 26 interviews gehouden, verdeeld onder kinderen, ouders, leerkrachten en schoolmaatschappelijk werkers. Dat heeft de volgende resultaten opgeleverd:
Het schoolmaatschappelijk werk heeft grotendeels positieve resultaten geboekt met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Een punt dat duidelijk naar voren komt is dat er nog aandachtspunten liggen op het aspect van de negatieve fysieke benadering naar de kinderen. Het schoolmaatschappelijk werk is bezig de positie van het kind te verbeteren door hulp te verlenen op het gebied van de buurt, het gezin en de school. Op alle drie de gebieden worden positieve resultaten behaald, maar zijn ook kanttekeningen boven water gekomen.
Het onderzoek heeft veelal positieve resultaten opgeleverd wat betreft de bevordering van de ouderparticipatie. Het onderzoek wijst daarentegen niet uit dat de problemen in de wijk Abrabroki zijn verminderd door de invoering van het schoolmaatschappelijk werk. Een verbeterpunt is dan ook dat er meer outreachend gewerkt kan worden. Ook kan het schoolmaatschappelijk werk meer energie steken in het werken aan een constructieve samenwerking met andere instanties en zich beter profileren tegenover de doelgroep. Tenslotte is uit het onderzoek gebleken dat de doelgroep over het algemeen tevreden is over de samenwerking met en het doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Hier staat tegenover dat het effect dat de hulp van het schoolmaatschappelijk werk heeft, vaak in kleine stappen gebeurt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk