De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventief begeleidingsplan voor het jonge kind met sociaal emotionele problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preventief begeleidingsplan voor het jonge kind met sociaal emotionele problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doordat sociaal emotionele problemen bij kinderen regelmatig voorkomen, is het van belang dat hier aandacht aan besteed wordt. De symptomen en signalen van deze problemen kunnen namelijk al op jonge leeftijd zichtbaar zijn. Door dit vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, kan voorkomen worden dat deze symptomen en signalen uitgroeien tot grote problemen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

Dit onderzoek is gedaan vanuit jeugdzorginstelling Entréa, bij de dagbehandeling voor het jonge kind genaamd Pippo. Dit is een groep voor kinderen in de leeftijd van twee tot en met vier jaar oud met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Op dit moment is er geen begeleidingsplan voor het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling aanwezig dat aansluit bij de belevingswereld van deze jonge kinderen.

Het doel van dit afstudeeronderzoek is dan ook een begeleidingsplan te ontwikkelen voor de pedagogisch medewerkers van de groep Pippo. Dit begeleidingsplan is gericht op het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen in de leeftijdscategorie van twee tot en met vier jaar binnen de dagbehandeling voor het jonge kind.

Om de aansluiting op de belevingswereld van het kind te bereiken is gebruik gemaakt van het biopsychologisch model en de visie van psychologe en psychotherapeute Martine Delfos. Met dit model kunnen gedragsproblemen op sociaal emotioneel gebied verklaard worden. Binnen het biopsychologisch model worden gedragsmoeilijkheden zowel beschouwd vanuit de aanleg, de rijping met de lichamelijke processen en vanuit de invloed van de omgeving.

Om tot een goed begeleidingsplan te komen, is er tijdens het onderzoek een literatuurstudie gedaan, zijn er interviews gehouden, zijn er enquêtes afgenomen en zijn er observaties verricht.

Het resultaat van dit onderzoek zal de problemen die de kinderen hebben vertalen naar vaardigheden die kinderen moeten aanleren. Hierbij moet rekening gehouden worden met de risicofactoren op zowel kind- als ouderniveau. Deze vaardigheden worden aangeleerd door middel van interventies die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Dit zijn vooral interventies in de vorm van spel, want het jonge kind leert vooral door middel van spelen. Volgens de visie van Delfos is de aansluiting op de belevingswereld erg belangrijk. Want op het moment dat het spel niet aansluit, dan ervaart het kind ook geen plezier in zijn spel. Het gevolg hiervan is dat het kind geen nieuwe vaardigheden leert.

Het eindresultaat is een begeleidingsplan geworden dat bestaat uit dertien lessen voor de pedagogisch medewerkers van de groep Pippo. Iedere les bevat interventies die gericht zijn op het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen van twee tot en met vier jaar.
Daarnaast is er een handleiding geschreven voor de ouders van de kinderen, zodat de vaardigheden ook thuis geoefend kunnen worden. Hierdoor worden de vaardigheden naar de thuissituatie gegeneraliseerd. Generaliseren houdt in dat de geleerde vaardigheden vanzelfsprekend worden toegepast in andere vergelijkbare situaties.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersEntréa
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk