De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het vergroten van woordenschatontwikkeling bij kinderen met Nederlands als tweede taal.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar het vergroten van woordenschatontwikkeling bij kinderen met Nederlands als tweede taal.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Katholieke basisschool De Liniedoorn te Breda is de vraag "Welke factoren leiden tot vergroting van de woordenschat bij leerlingen met Nederlands als tweede taal?" onderzocht. 90% van de leerlingen hebben een multiculturele achtergrond en problemen met woordenschatontwikkeling. De school heeft diverse acties ondernomen om het woordenschatonderwijs te verbeteren door invoering van een woordenschatmethode en het aansluiten bij twee verlengde schooldag projecten. Woordenschatverwerving is volgens diverse auteurs (Verhallen e.d. 2004) het belangrijkste deelaspect om een taal te leren. De vaardigheid van begrijpend lezen zou nauw samenhangen met de grootte van de woordenschat, aldus Bast en Reitsma (1998). In de wetenschap dat vele factoren van invloed zijn op de woordenschatontwikkeling van leerlingen met Nederlands als tweede taal, staat de theorie van Swanborn en de Glopper (2002), tevens de hypothese centraal in dit onderzoek. "Naar mate leerlingen een doel hebben om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp en dus betrokken zijn bij dit onderwerp, neemt de kans toe dat leerlingen meer woorden leren en zo hun woordenschat vergroten". Door middel van actieonderzoek is de innovatieve oplossing "Inburgeringscursus voor en door kinderen" in groep 4 getest. Het onderzoek heeft aangetoond dat 90% van de hoogst betrokken leerlingen binnen de onderzoeksgroep een verdubbeling in woordenschat heeft gegeneerd. Deze resultaten wijzen erop dat betrokken leren door middel van een doel, woordenschatvergroting geeft. Het onderzoek is klein van opzet, maar lijkt positieve resultaten op te leveren zodat nader onderzoek gewenst is. Vervolgonderzoek zal nodig zijn om vast te stellen dat het tevens op lange termijn doeltreffend is in de overige klassen van de basisschool. Een advies aan de organisatie Cito is om de Cito Woordenschattoets onder de loep te nemen, om woordenschat te meten in plaats van definities van woorden. Daarnaast zouden de woorden gedeeld kunnen worden om mogelijk tot positief resultaat te komen, zoals bij de toets "Inburgeringscursus voor en door kinderen".

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKbs De Liniedoorn te Breda
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk