De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transformatie van kantoorgebouwen Wel of Niet haalbaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transformatie van kantoorgebouwen Wel of Niet haalbaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het rapport wordt ingegaan op de problematiek rondom leegstaande kantoorgebouwen. In januari 2015 blijkt dat de leegstand van kantoorgebouwen 15% bedraagt van de kantoren in Nederland. De mogelijkheid om dit probleem aan te pakken is om het kantoorpand te transformeren naar woningen. De oplossing om transformatie naar woningen mogelijk te maken wordt gezocht in een toetsingsmodel dat bepaalt of het haalbaar is.
Dit onderzoek focust zich op structurele leegstand want dit is de meest langdurige en ernstige vorm van leegstand. Structurele leegstand zijn kantoren van vóór 1990 die meer dan twee jaar leeg staan of kantoren van ná 1990 die langer dan drie jaar leegstaan. De oorzaken van leegstand zijn wisselend. Denk hierbij aan de economische crisis, daling van de beroepsbevolking, locatie, kwaliteit bebouwing, arbeid lagelonenlanden, veranderende werkprocessen zoals thuiswerken, efficiënter gebruik van kantooroppervlakte door onder andere flexplekken en technologische vernieuwingen.
Om aan de eisen te voldoen, van de wet en regelgeving betreft wonen in Nederland, is er onderzoek gedaan naar verschillende aspecten. Hierbij is gekeken naar: maatschappelijk niveau, bouwbesluit, bouwmethodieken, financiën, duurzaamheid en bestaande meetinstrumenten bij transformatie.
Door de leegstand van verschillende kantoren op één locatie creëer je minder leefbaarheid in de omgeving waardoor minder bedrijven zich willen vestigen in deze regio. Na transformatie van kantoorgebouwen naar woningen maak je de omgeving weer leefbaar. Bij leegstaande kantoorpanden is het een groot probleem welke doelgroep het meest geschikt is voor transformatie. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende doelgroepen zijn: studenten, starters, eenpersoonshuishouden, gezinnen, doorstromers en ouderen. Hierbij is bekeken welke doelgroepen het beste voor de Toolbox gebruikt kunnen worden. Dit zijn: studenten, jongeren/doorstromers en ouderen. Aan elke doelgroep zijn eisen gesteld.
Bij functiewijziging van kantoorgebouw naar woning moet men aan de nieuwbouweis voldoen van het bouwbesluit 2012 (wijziging 1 juli 2015). De Toolbox richt zich op leegstaande kantoorpanden die gebouwd zijn tussen 1970 – 1990. Dit komt doordat de kantoorgebouwen van voor 1970 kleiner van omvang zijn en in de Toolbox wordt er vanuit gegaan dat er minimaal 12 woningen gerealiseerd kunnen worden. De grens van 1990 komt doordat er voornamelijk bij kantoren van vóór 1990 veel structurele leegstand is en hier focust dit rapport zich op. Door onderzoek gedaan te hebben naar de financiële haalbaarheid van kantoorgebouwen kunnen de kosten in de Toolbox verwerkt worden. In de Toolbox wordt de residuele grondwaarde bepaalt zodat duidelijk wordt wat de investeerder maximaal voor het gebouw met grond kan betalen. Bij het transformeren van een kantoorgebouw naar woningen verkrijg je een lagere milieubelasting; je verlengt namelijk de levensduur van het gebouw.
In het toetsingsmodel zijn verschillende aspecten opgenomen zoals: randvoorwaarden, gebruikskwaliteit/toekomstwaarde, constructie, gebouwschil, toegankelijkheid, installaties en ten slotte financiën. Vanuit het vooronderzoek zijn deze aspecten naar voren gekomen en zijn er eisen aan gekoppeld. Met het toetsingsmodel bestaat de mogelijkheid snel inzicht te krijgen of het gebouw zich geschikt maakt voor transformatie en tevens of het haalbaar is voor de opdrachtgever.
Uit de resultaten van de Toolbox (betreft de casus ‘De Maasvallei te Oss’) blijkt dat het voor alle drie de doelgroepen zowel koop als huur financieel haalbaar is door transformatie. Met het toetsingsmodel ontstaat de mogelijkheid om de groeiende leegstand van kantoorpanden terug te dringen. Dit komt doordat men snel kan toetsen of het haalbaar is om een leegstaand kantoorgebouw te transformeren naar woningen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnersAvans Hogeschool
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk