De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkhouding en motivatie

De effecten van de activerende werkvorm ‘verhalend ontwerpen’ op de motivatie en werkhouding van leerlingen in groep 4

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkhouding en motivatie

De effecten van de activerende werkvorm ‘verhalend ontwerpen’ op de motivatie en werkhouding van leerlingen in groep 4

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op basisschool XX is de werkhouding van de leerlingen onvoldoende. De directie van XX wil weten welke factoren invloed hebben op de werkhouding van leerlingen zodat hier bij het te geven onderwijs op kan worden ingespeeld. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat motivatie een belangrijke factor is die van invloed is op de werkhouding van leerlingen. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de innovatieve oplossing ‘verhalend ontwerpen’ de motivatie van de leerlingen vergroot waardoor de werkhouding van de leerlingen verbetert. Het onderzoek is uitgevoerd in de groepen 4 van XX bij de projecttaken van rekenen. Er zijn drie van elkaar onafhankelijke onderzoeksmethodes uitgevoerd om de opbrengsten te kwalificeren en te kwantificeren: een enquête, een toets en een observatie. Bij de enquête en bij de toets is er gewerkt met een experimentele groep (N=19) en met een controlegroep (N=17). De uitkomsten van de enquête laten zien dat de motivatie van de leerlingen in de experimentele groep een significante verbetering toont na uitvoering van de innovatieve oplossing. Ook de toetsresultaten van de experimentele groep laten een significante verbetering zien na uitvoering van de innovatieve oplossing. De observaties zijn zowel in de experimentele groep (N=8) als in de controlegroep (N=8) at random uitgevoerd. Uit de resultaten van de observaties blijkt dat de werkhouding van de leerlingen in de experimentele groep is verbeterd na uitvoering van de innovatieve oplossing. De verwachting dat verhalend ontwerpen de motivatie van de leerlingen vergroot waardoor de werkhouding van de leerlingen verbetert, wordt door dit onderzoek gesteund. Uit vervolgonderzoek moet blijken of de resultaten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerKPO Basisschool Klaverweide te Roosendaal
Datum2014-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk