De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Oefening baart kunst"

Oefenkaarten op een orthopedische revalidatieafdeling, hoe kan het gebruik hiervan gestimuleerd worden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Oefening baart kunst"

Oefenkaarten op een orthopedische revalidatieafdeling, hoe kan het gebruik hiervan gestimuleerd worden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de afdeling geriatrische orthopedische revalidatie op de locatie De Watersteeg in Veghel verblijven geriatrische revalidanten die revalideren na een trauma, gewrichtsvervangende ingreep of amputatie. Door het intensiveren van therapieën in een revalidatiecentrum zou de revalidatieduur verkort kunnen worden. Om het zelfstandig revalideren naast de gebruikelijke therapieën te stimuleren en te bevorderen zijn op de afdeling oefenkaarten aanwezig. Opvallend is dat de revalidanten de oefenkaarten maar weinig gebruiken. Doormiddel van een praktijkgericht onderzoek wil men erachter komen waardoor de oefenkaarten niet optimaal gebruikt worden en op welke manier meer gebruik gemaakt kan worden van de oefenkaarten. De hoofdvraag luidt als volgt: “Hoe kan ervoor gezorgd worden dat revalidanten op de afdeling orthopedische revalidatie in De Watersteeg in Veghel meer zelfstandig oefenen met behulp van de oefenkaarten?”

In dit kwalitatief evaluatieonderzoek zijn semigestructureerde interviews afgenomen aan de hand van topiclijsten bij vijf revalidanten, vijf mantelzorgers en één ADL ondersteuner. Daarnaast is een focusgroep interview gehouden met 6 verpleegkundige/verzorgende en is een oefenkaart overleg en een oefenkaart evaluatieoverleg bijgewoond.

Uit de resultaten komt naar voren dat de motivatie van revalidanten, mantelzorgers en de verpleging invloed hebben op het zelfstandig gebruik van de oefenkaarten door revalidanten. Tevens zijn aspecten op de oefenkaart en de locatie van de oefenkaart onduidelijk. Het merendeel van de mantelzorgers heeft aangegeven te willen oefenen met de revalidanten. Het blijkt echter dat gedurende het traject de mantelzorgers andere prioriteiten hebben dan het oefenen met de oefenkaart. Vanuit de mantelzorgers is behoefte aan meer betrokkenheid tijdens de besluitvorming. De verpleging ervaart onvoldoende tijd om tijdens een dienst met de revalidanten te oefenen. Dit zien zij meer als een taak voor de ADL ondersteuner. Tijdens het oefenkaart overleg is geen verpleging meer aanwezig. Tevens wordt het zoeken in het overzicht van voorbeeldoefeningen als lastig ervaren.

Het aantal participanten was minder dan voorgenomen in de opzet van het onderzoek. Een aantal revalidanten voldeden niet aan alle in en exclusiecriteria en niet alle verpleegkundigen/verzorgenden konden aanwezig zijn bij de focusgroep. Toch kan men veronderstellen dat het onderzoek een goede afspiegeling geeft van de realiteit. Tijdens het onderzoek is een vorm van datatriangulatie toegepast waardoor de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd is.

De oefenkaarten worden door de revalidanten op de orthopedische revalidatieafdeling niet tot nauwelijks zelfstandig gebruikt. Belangrijk is dat er aandacht besteed wordt aan voorlichting, het motiveren/stimuleren van de revalidanten en het meer betrekken van mantelzorgers tijdens de besluitvorming in het revalidatieproces.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde (HBO-V)
AfdelingAGZ Academie voor Gezondheidszorg
PartnersBrabantzorg Veghel
Datum2016-06-03
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk